لحظه  بروز رسانی 
nader
nader
سلام

سلام

هـمسفر عشـقـ...
مشاهده همه ی 2 نظر
nader
nader
پست شماره 321349709 از nader

....

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 1 نظر
nader
nader

نقطه ی پرگار منی ، جان به وفایت دهم

نقطه ی پرگار منی ، جان به وفایت دهم

نقطه ی پرگار منی ، جان به وفایت دهم

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 4 نظر
nader
nader
سلام

سلام

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 3 نظر
nader
nader

قدرت عشق ، همان حبس شدن نفس در سینه است وقتی

قدرت عشق ، همان حبس شدن نفس در سینه است وقتی

قدرت عشق ، همان حبس شدن نفس در سینه است وقتی که تو را می بینم
نادرررر

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 2 نظر
nader
nader

پرواز می کند در آسمان خیالم ترانه ها

پرواز می کند در آسمان خیالم ترانه ها

پرواز می کند در آسمان خیالم ترانه ها

وقتی که چشمک میزند بر قلب من ستاره ها

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 2 نظر
nader
nader
گریه

گریه

ســـرای دوستی ها
مشاهده همه ی 2 نظر