لحظه  بروز رسانی 
nader
nader
پست شماره 321349709 از nader

....

مشاهده همه ی 1 نظر
nader
nader

نقطه ی پرگار منی ، جان به وفایت دهم

نقطه ی پرگار منی ، جان به وفایت دهم

نقطه ی پرگار منی ، جان به وفایت دهم

مشاهده همه ی 4 نظر
nader
nader
سلام

سلام

مشاهده همه ی 3 نظر
nader
nader

قدرت عشق ، همان حبس شدن نفس در سینه است وقتی

قدرت عشق ، همان حبس شدن نفس در سینه است وقتی

قدرت عشق ، همان حبس شدن نفس در سینه است وقتی که تو را می بینم
نادرررر

مشاهده همه ی 2 نظر
nader
nader

پرواز می کند در آسمان خیالم ترانه ها

پرواز می کند در آسمان خیالم ترانه ها

پرواز می کند در آسمان خیالم ترانه ها

وقتی که چشمک میزند بر قلب من ستاره ها

مشاهده همه ی 2 نظر
nader
nader
گریه

گریه

مشاهده همه ی 3 نظر
nader
nader

سلام ای ماه من ای نازنینم تو را من قاصدک

سلام ای ماه من ای نازنینم تو را من قاصدک

سلام ای ماه من ای نازنینم
تو را من قاصدک ها رهسپارم
به گیسو های مشکینت عزیزم
هزاران گل هزاران غنچه دارم

مشاهده همه ی 4 نظر
nader
nader

تو ماه منی تو مال منی چشم

تو ماه منی تو مال منی چشم

تو ماه منی
تو مال منی

چشم و دلمی
جان و تنمی

من عاشقتم
بی تاب توام
از ناز تو باز
بی تاب دلم

وقتی که میشه
چشمای تو باز
اون رنگ چشات
مستم میکنه مستم می کنه

آخ دلم میخواد
در جنگل و کوه
تو بشی برام
یک آهوی رام

من به دنبالت
فریاد بزنم
وایسا ای عزیز
از نفس شدم از نفس شدم

نادرررر

مشاهده همه ی 5 نظر