لحظه  بروز رسانی 
nadia
آروم و عادیآروم و عادی
nadia

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ،ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ

ﻣﺪﺭﺳﻪ..ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ..ﮐﺎﺭ...ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ

ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯﻣﺴﯿﺮ ﻏﺎﻓﻞﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ...

مشاهده همه ی 1 نظر
nadia
آروم و عادیآروم و عادی
nadia

ازدوردوستتــــداشــتم…!

بــی هیــــچ عطـــری،آغوشـــی،نگاهــی ویا حتــی بوســهای…!

تنــهادوستتـــ داشــتم…!

اماحـــالاکه دورشـــدی…!

چــه کــنم بـا ایــن همــه وابستــگی!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
nadia
آروم و عادیآروم و عادی
nadia

دلتنگم…


برایِ ” او ” نَه…


برایِ منِ قبل از ” او ”


چقدر قشنگ بود…


” آن بی خیالیها “……….!

مشاهده همه ی 11 نظر
nadia
آروم و عادیآروم و عادی
nadia

ســـــاقــــی

 مـــا اهــلش نـیستــیم…..

بــیـخــیـال مــــا….

ســـهم مـارو بریـــز روزمـین شــــایــدمســـت کـنـه بـهـتـربـچرخــــــه…

مشاهده همه ی 3 نظر