لحظه  بروز رسانی 
❤❤melina
لوسلوس
❤❤melina

آب قطع بود خونمون امروز!رفتم از یخچال پارچ آب بیارم بریزم

آب قطع بود خونمون امروز!

رفتم از یخچال پارچ آب بیارم بریزم تو کولر

اشتباهی گلاب آوردم ریختم…!

هیچی دیگه حالو هوای امامزاده گرفته خونمون !

نایب الزیاره همه هستیم

بابامم الان زیره باد کولر نشسته

داره دعا میخونه

مشاهده همه ی 4 نظر
❤❤melina
لوسلوس
❤❤melina

•همسایمون نذری آورده بوداومدم تشکر کنم قاطی کردم گفتم خداروشکر!! بیچاره فکر

همسایمون نذری آورده بود

اومدم تشکر کنم قاطی کردم گفتم خداروشکر!!

 بیچاره فکر کرد

ما داشتیم از گشنگی میمردیم

مشاهده همه ی 4 نظر
❤❤melina
لوسلوس
❤❤melina

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁقاش ﻣﯿﮕﻪ ﺯﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭽﺮﺧﯿﻢ

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁقاش ﻣﯿﮕﻪ ﺯﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭽﺮﺧﯿﻢ
ﺑﮕﻪ ﻭﺍیسا آرایشمو پاک کنم بعد بریم....
.
.
.
.
.
.

بر گرفته از کتاب دو زار بده آش به همین خیال باش 

مشاهده همه ی 4 نظر