لحظه  بروز رسانی 
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

من یــہ افـسرده و تنها و مریـضم… ●

من یــہ افـسرده و تنها و مریـضم… ●
Cafe

من یــہ افـسرده و تنها و مریـضم… ●

عکساے سلـفـیـمونو مے بیـنم و اشک میـریـزم...! ●

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 8 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

یــہ عذر خواهے بدهکارم بـہ ایـن بالشے کـہ شب و روز

یــہ عذر خواهے بدهکارم بـہ ایـن بالشے کـہ شب و روز

یــہ عذر خواهے بدهکارم بـہ ایـن بالشے کـہ شب و روز نم داره ...

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 17 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

چقدر امشب حالم بده حس میـکنم الانـہ کـہ قلبم وایـسـہ

چقدر امشب حالم بده حس میـکنم الانـہ کـہ قلبم وایـسـہ

چقدر امشب حالم بده حس میـکنم الانـہ کـہ قلبم وایـسـہ ....
کاش میـشد گوشـہ اے نوشت خدایـا فـردا بیـدارم نکن ....
جدیـدا حس میـکنم چـہ بازیـگر خوبے شدم یــہ جورے اداے زنده‌ها رو درمیـارم کـہ انگار تو پیـشمے !

تولدے بـہ صرف بغض ...{-w17-}{-w24-}

sSINGLESs2
نظرات برای این پست غیر فعال است
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

شدَم یه مَریـــــــــــض روحیـــــــ که تو CCU نــــــــــــــــــیس

شدَم یه مَریـــــــــــض روحیـــــــ که تو CCU نــــــــــــــــــیس

شدَم یه مَریـــــــــــض روحیـــــــ که تو CCU نــــــــــــــــــیس

عَمـــــــــــا رو کاناپــــــــــه تو کماســــــــــت...

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 63 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

پشـــت پا زدی به بختـــت. کی واســـت جز

پشـــت پا زدی به بختـــت. کی واســـت جز
Mahal

پشـــت پا زدی به بختـــت...

کی واســـت جز من میمیـــــره...

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 77 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

هوا خوب یا بدفرقی نمی کند به هوای “تو”

هوا خوب یا بدفرقی نمی کند به هوای “تو”

هوا
خوب یا بدفرقی نمی کند
به هوای “تو”
من
نفس می کشم هنوز...

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 9 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

چطوری میشه گرفت از خدا چیزی رو که نمیده؟

چطوری میشه گرفت از خدا چیزی رو که نمیده؟

چطوری میشه گرفت از خدا چیزی رو که نمیده؟

میگن قسمت نیست حکمت است...

من قسمت وحکمت رو نمیفهمم خدایاتوطاقت رو میفهمی؟

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 6 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

تو هیچی حال نمیده ترین حالت ممکنم💫

تو هیچی حال نمیده ترین حالت ممکنم💫
Ye Kari Kon

تو هیچی حال نمیده ترین حالت ممکنم💫

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 63 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

:: :: عجـــــــــیب است … یــــک جای کــار اشکال دارد ،

:: :: عجـــــــــیب است … یــــک جای کــار اشکال دارد ،

:: :: عجـــــــــیب است … یــــک جای کــار اشکال دارد ، نه به پدرم رفته ام ؛ نه به مادرم !

مــــــــن بر باد رفته ام … ! :: ::

مشاهده همه ی 18 نظر
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ
بی‌حالبی‌حال
ᶤᵐᶤᶳᶳ♥ʸᵒᵘ

هــــــــر شــــــــب که انتـــــــــظار تــــــو را میــــــــــبرم بـــــــه روز

هــــــــر شــــــــب که انتـــــــــظار تــــــو را میــــــــــبرم بـــــــه روز

هــــــــر شــــــــب که انتـــــــــظار تــــــو را میــــــــــبرم بـــــــه روز....

شــــــــرمنده کـــــه بــــــی تـــــــو نفـــــــــس میکـــــشـــم هنـــــــــــــــوز...

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 89 نظر