لحظه  بروز رسانی 
nafas
متعحبمتعحب
nafas

این روزها از کسی دوست دارم شنیدی باور نکن.این جماعت مصلحت

این روزها از کسی دوست دارم شنیدی باور نکن.این جماعت مصلحت

این روزها از کسی دوست دارم شنیدی باور نکن...این جماعت مصلحت باشد بلاکت میکنند...{-w53-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 11 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

گاهی باید رفت . . . در ماندن می

گاهی باید رفت . . . 
 در ماندن می

گاهی باید رفت . . .
در ماندن می پوسی!!

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 11 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

من دعا میکنم تورا داشته باشم تو دعا میکنی دیگر نباشم

من دعا میکنم تورا داشته باشم تو دعا میکنی دیگر نباشم

من دعا میکنم تورا داشته باشم تو دعا میکنی دیگر نباشم بیچاره خدا...{-w74-}

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 26 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

هیچوقت آدم‌ها را با انتظار امتحان نکنید، انتظار آدم‌ها را عوض

هیچوقت آدم‌ها را با انتظار امتحان نکنید، انتظار آدم‌ها را عوض

هیچوقت آدم‌ها را با انتظار امتحان نکنید، انتظار آدم‌ها را عوض میکند...

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 4 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمی

لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمی
Shadmehr

لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمی گردم...
لعنت به اون شب که تا صبح گریه می کردم...

مشاهده همه ی 17 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

مثلِ باران هایِ بهاری که گاهی هست و گاهی نیست

مثلِ باران هایِ بهاری که گاهی هست و گاهی نیست

مثلِ باران هایِ بهاری
که گاهی هست و گاهی نیست ،
تو را دارم
و انگار ندارم ..!

مشاهده همه ی 8 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

احساس می‌کنم کسی که نیست کسی که هست را از پا

احساس می‌کنم کسی که نیست کسی که هست را از پا

احساس می‌کنم کسی که نیست کسی که هست را از پا درمی‌آورد ...

مشاهده همه ی 8 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی

دل بعضیا دل نیس که لا مصب ژلس واسه هر کی می لرزه …

مشاهده همه ی 10 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه ی تو بذارم

Gamoonam

یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه ی تو بذارم...
سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم یجوری بخوابم که یادم بره روزگارم...

Reza_Sadeghi

مشاهده همه ی 4 نظر
nafas
متعحبمتعحب
nafas

|بعضی وقتا حوصله هیچکسیو نداریم فقط حوصله یه نفر و داریم

|بعضی وقتا حوصله هیچکسیو نداریم فقط حوصله یه نفر و داریم

|بعضی وقتا حوصله هیچکسیو نداریم فقط حوصله یه نفر و داریم که اونم حوصله یکی دیگه رو داره...|

مشاهده همه ی 11 نظر