افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

خدایا خواستم بگویم تنهایم

اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو


Image result for ‫عکس راجب ماه رمضون وخدا وتنهاییم‬‎

مشاهده همه ی 2 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند

تایید و تشویقــَـم کردند ..

که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است

اما بیــن خــودمـان باشــد

هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــــو هسـتــی

 

Naghmehsara.ir850gf1.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛

 از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !

امـا ….

 حقیقـت اینه که :

از دست دادن ِ خــودمـون ،

                       و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ….

گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!

 

Related image

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت :

صداقت ، مهربانی ، زیاد به تو توجه داشتن

و خیلی حماقت های دیگر . . .
این روزها هرچه خائن تر باشی

دوست داشتنی تری !


Related image

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید