لحظه  بروز رسانی 
fahimeh
ناراحتناراحت
fahimeh

…….بــــــــــــــه بَـــــــعــــضـــیــــا بــــاس گـُــفــــت: بــِیـــتُ الــــمــــا

……..

بــــــــــــــه بَـــــــعــــضـــیــــا بــــاس گـُــفــــت:

 

بــِیـــتُ الــــمــــال شُــــــدی….

 

مَــــنـَـــم کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

حَــــــروم خـــــــــور نـــــیــــسَم…


مشاهده همه ی 2 نظر
fahimeh
ناراحتناراحت
fahimeh

گه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم چیزی از معناش

گه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم چیزی از معناش کم نمیشه ! درست مثه آدمهای گندی که لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

مشاهده همه ی 1 نظر
fahimeh
ناراحتناراحت
fahimeh

مشکل اینجاست، همیشه آدم های تنوع طلب دست می گذارند رو

مشکل اینجاست،
همیشه آدم های تنوع طلب
دست می گذارند رو آدمهای وفادار !

مشاهده همه ی 2 نظر
fahimeh
ناراحتناراحت
fahimeh

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ به او ،ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ یک ﻗﺮﺹ

.

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ به او ،

ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ یک ﻗﺮﺹ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪﻥ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺁﺧﺮ ﺷﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ !

.

مشاهده همه ی 6 نظر
fahimeh
ناراحتناراحت
fahimeh

آهای گاو !!!این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ، حالا تو

آهای گاو !!!

این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ، حالا تو هر روز هی بگو : ما… ما… ما

.

مشاهده همه ی 1 نظر
fahimeh
ناراحتناراحت
fahimeh

همیشه از این می ترسم که نکند جفت من با دیگری

همیشه از این می ترسم که نکند جفت من با دیگری جفت شود و سهم من فقط جفتک باشد !


مشاهده همه ی 3 نظر