لحظه  بروز رسانی 
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

یادت بماند دوست داشتن

یادت بماند دوست داشتن

یادت بمانددوست داشتن

به جانِ آدم سنجاق می شود


آن را برایِ کسی که


تو را نمی‌فهمد حیف نکن


آدم یک جان که بیشتر ندارد …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

آرزو می‌کنم در زندگی ات ‎کتاب‌

آرزو می‌کنم در زندگی ات


‎کتاب‌ های خوب بخوانی


‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی


‎عطرهای خوب ببویی


‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی


‎و فراموش نکنی


‎که هیچ وقت دیر نیست


‎بودن چیزی که دوست داری باشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

گاهی باید دور خودت یک دیوار تنهایی بکشی

گاهی باید دور خودت یک دیوار تنهایی بکشی


نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی


بلکه برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت


دیوار را خراب می‌کند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

انسان‌های منفی به پیچ‌وخم جاده می‌اندیشند، و انسان‌های مثبت به زیبایی‌های

انسان‌های منفی به پیچ‌وخم جاده می‌اندیشند، و انسان‌های مثبت به زیبایی‌های جاده. عاقبت هر دو به مقصد می‌رسند، اما یکی با حسرت ودیگری بالذت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

کاش بعضی خوابها واقعی بود. و

کاش بعضی خوابها واقعی بود.........

و

بعضی واقعیتها فقط یه خواب !!!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

انسانیت تنها چیزی است که ارزش بالیدن دارد پول

انسانیت
تنها چیزی است که ارزش بالیدن دارد
پول ،مقام ،زیبایی
و چیزهایی از این دست
همه برچسب های بی ارزشی هستند
که بالندگان به آن تنها می خواهند
که کمبودهای انسانی خود را پنهان کنند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

باید یک مکانی باشد هر مکانی. حتی یک مکان

باید یک مکانی باشد
هر مکانی...
حتی یک مکان خیالی
تا بتوانیم به آنجا برویم
و از نو زاده شده، برگردیم....

کارلوس فوئنتس
پوست انداختن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف.لیکن رفیق بر همه

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف......لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tasnim
ناراحتناراحت
tasnim

با سیه دل چه سود گفتن وعظ.نرود میخ آهنی در سنگ.شیخ

با سیه دل چه سود گفتن وعظ.....نرود میخ آهنی در سنگ...شیخ اجل،استاد سخن سعدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید