لحظه  بروز رسانی 
الهه شیرازی
کتک خوردهکتک خورده
الهه شیرازی
پست شماره 318317952 از الهه شیرازی

مشاهده همه ی 6 نظر
نگار جونم زود برگرد :(
لوسلوس
نگار جونم زود برگرد :(

صَنَما جَفا رها کُن کَرَم این رَوا ندارد بِنِگَر به

صَنَما جَفا رها کُن کَرَم این رَوا ندارد
بِنِگَر به سویِ دَردی که زِ کَس دَوا ندارد

زِ فَلَک فُتاد طَشْتَم به مُحیطْ غَرقه گشتم
به درونِ بَحْر جُز تو دِلَم آشنا ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگار جونم زود برگرد :(
لوسلوس
نگار جونم زود برگرد :(

مادر بزرگ آخر همه تلفن هایش میگفت : کاری

مادر بزرگ آخر همه تلفن هایش میگفت :
کاری نداشتم که
زنگ زده بودم صدایتان را بشنوم ؛
ما هم که جوان و جاهل
چه میدانستیم صدا با دل آدم چه میکند !

البته صدا داریم تا صدا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگار جونم زود برگرد :(
لوسلوس
نگار جونم زود برگرد :(

دلم این زمستان را پر برف میخواهد که ببارد و

دلم این زمستان را پر برف میخواهد
که ببارد و تمام راهها بسته شوند
و توچاره ای جز ماندن نداشته باشی
و بمانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo
پست شماره 318313877 از saeed nikjoo

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگار جونم زود برگرد :(
لوسلوس
نگار جونم زود برگرد :(

هیچ کس یادم نکرد، آرزوی مرگ کردم مرگم

هیچ کس یادم نکرد،

آرزوی مرگ کردم مرگم شادم نکرد،

من در این سن جوانی ز جهان سیر شدم،

صورتم گر چه جوان است،

ولی پیر شدم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگار جونم زود برگرد :(
لوسلوس
نگار جونم زود برگرد :(

زیبایی ماه در شب بی علت نیست

زیبایی ماه در شب بی علت نیست

ماه همرنگ جماعت نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید