لحظه  بروز رسانی 
Samr Raha
عاشقعاشق
Samr Raha
❤❤

❤❤

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M
ناراحتناراحت
M

گاهی یک رفتن تمامت را با خود می برد

گاهی یک رفتن
تمامت را با خود می برد
و تو تا آخر عمر
در به در
دنبال خودت می گردی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M
ناراحتناراحت
M

این تازه ب دوران رسیدها هستن که شوق دیده شدن

این تازه ب دوران رسیدها
هستن که شوق دیده شدن
دارن
آدم حسابیا یا تنهان یا با یه
نفرن!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M
ناراحتناراحت
M

آه از آنان که در قلبمان جا دارند و خود

آه از آنان که در
قلبمان جا دارند و خود بی خبرند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M
ناراحتناراحت
M

پسری که هدفش ازدواج باشه عمرا کسی بتونه نظرش رو

پسری که هدفش ازدواج باشه
عمرا کسی بتونه نظرش رو عوض کنه...
باور کن هیچی هم نداشته باشه
دست بردار نمیشه از خواستنت
اما اگه همش بهونه میاره یعنی
هدفش تفریح کردنه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M
ناراحتناراحت
M

خر با خریتش سالی یبار جفت گیری میکنه بعد بعضیاتون

خر با خریتش سالی یبار جفت گیری میکنه
بعد بعضیاتون چیجوری
ماهی یبار رل میزنین؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید