بروز رسانی 
Mahsa
Mahsa

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد

پرواز را بخاطر بسپار

پرنده مردنی ست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Shahla
Shahla

باز کن در نیست خوشتر از صدای خش خش

باز کن در
نیست خوشتر
از صدای خش خش پا
پچ پچ و نجوای در گوش

باز کن در
خسته‌ و درمانده‌ام از دوری راه‌
چون گذشته‌
اندکی پیش تو مانم
راه‌ خود را گیرم آنگاه‌
نیمه‌ شب شد
زانوانم خسته‌ی راه‌
سوخت بر سقف سیاه‌ آسمان ماه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sadat
Sadat

مرا به ذهنت نه، به دلت بسپار!

مرا به ذهنت نه،

به دلت بسپار!

من

از گم شدن

در جاهای شلوغ

می‌ترسم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Emely
Emely

چشم هایش پیش تر مرده بود مردی که عصایی

چشم هایش
پیش تر مرده بود
مردی که عصایی سپید
قلبش را به خانه می بُرد!
زبانش
دختری زنده به گور
زنی که دست هاش
آوازهای خاک گرفته می خواند؟
با چشم هایی چکه کرده
با گوش هایی کور...
بگو
برای رسیدن
تنها اگر یک نفر از ما عصا داشت
کافی نبود؟
برای آوازهای مرده
تنها اگر یک نفر از ما دست؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Afsaneh
Afsaneh

گیاه وحشی کوهم نه لاله ی گلدان مرا به

گیاه وحشی کوهم نه لاله ی گلدان
مرا به بزم خوشی های خود سرانه مبر
به سردی خشن سنگ خو گرفته دلم
مرا به خانه مبر زادگاه من کوه است
ز زیر سنگی یک روز سر زدم بیرون
به زیر سنگی یک روز می شوم مدفون
سرشت سنگی من آشیان اندوه است
جدا ز یار و دیار دلم نمی خندد
ز من طراوت و شادی و رنگ و بوی مخواه
گیاه وحشی کوهم در انتظار بهار
مرا نوازش و گرمی به گریه می آرد
مرا گریه میار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kameleh
Kameleh

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیاندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nazilla
Nazilla

پرواز چه لذتی دارد وقتی زنبور کارگری باشی

پرواز چه لذتی دارد
وقتی
زنبور کارگری باشی
که نتوانی
عاشق ملکه بشوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Goli
Goli

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ. ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ شکرانه ﻧﻔﺲ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ. ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ شکرانه ﻧﻔﺲ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ.
ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ شکرانه ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ...
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺯﻧﺪگی ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ.
پایان آدمیزاد نه رفتن یار است و نه تنهایی
آدمی آن هنگام تمام می‌شود
که دلش پیر شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید