لحظه  بروز رسانی 
شیطونشیطون
@yaman1994

ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭﺷﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﺎﺱ

ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﺭﻭﺷﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﺭﯼ
ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﺎﺱ ﺩﻗﯿﻘﻦ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻦ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ؟
ﻫﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻥ
ﻭ ﺩﺭِ ﮐﺎﺑﯿﻨﺘﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﻭﺑﺴﺘە ﻣﯿﮑﻨﻦ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید. یا بچسبیم به

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید. یا بچسبیم به

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید...
یا بچسبیم به "تو" یا به "مسلمانی" خویش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tahoora
مهربونمهربون
Tahoora

سربازان در جنگ خواهند مُرد پیرمردان در بسترهایشان, و

سربازان در جنگ خواهند مُرد پیرمردان در بسترهایشان, و

سربازان در جنگ خواهند مُرد
پیرمردان در بسترهایشان,
و من در چشمهایت! 


"سبحان زمانی"


پ.ن:

ماندن یا نماندن

سوال این نیست 

آی که چشم های تو میگویند: بمان 

می مانم

حتی اگر جهان را 

بر شانه های خسته ی من آوار  کرده باشی
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

🌸ای دوست هر لحظه تو را غرق صفا میخواهم

🌸ای دوست هر لحظه تو را غرق صفا میخواهم

🌸ای دوست
هر لحظه تو را
غرق صفا میخواهم
هر روز تو را
کامروا میخواهم
از بهر تو و هر که تو
را دارد دوست
آرامش خاطر از خدا میخواهم
🌸امیدوارم امروز
🌸حال دلتون خوب خوب باشه

مشاهده همه ی 82 نظر
شیطونشیطون
@yaman1994

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند!

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند!
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا، بها و اندازه ندارند…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

آدم با ارزشی باشید ولی وقتتان را برای اثباتش به

آدم با ارزشی باشید
ولی وقتتان را برای اثباتش به دیگران تلف نکنید

تلنگر به خودم

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
One(گروه الماس های درخشان)
آروم و عادیآروم و عادی
One(گروه الماس های درخشان)

سه دسته از ادم هارا هیچ گاه از یاد نبرید

سه دسته از ادم هارا هیچ گاه از یاد نبرید
کسانی که درسختی ها یاری تان کرده اند
کسانی که درسختی ها رهایتان کرده اندو
کسانی که در سختی ها گرفتارتان کردند.

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@mary__0018

‏با مصالح خراب نميشه خونه ساخت با آدم خراب هم

‏با مصالح خراب نميشه خونه ساخت
با آدم خراب هم زندگي !
خراباى زندگيتون رو بريزيد دور ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید