لحظه  بروز رسانی 
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

با هر کســـی میشــــه خندیـــــد ولـی فقـــــــــــــط در آغـوش یک نفـر

با هر کســـی
میشــــه خندیـــــد
ولـی
فقـــــــــــــط
در آغـوش
یک نفـر
میشـــه گریـه کــرد...

مشاهده همه ی 65 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !. ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓ

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،

ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.. ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ.

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ ..

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ…

ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ.

ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !..

زمین گرد است !!!!……..

مشاهده همه ی 5 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

بعضی آدمھاغریبه بودندآشناشدند.عادت شدند.عشق شدند.روزگارشدند.خسته شدند.بی وفاشدند.دور

بعضی آدمھاغریبه بودند

آشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..

خسته شدند..بی وفاشدند..دورشدند..بیگانه شدند..و فراموش ھم می شوند

و دوبارہ غریبه می شوند…

مشاهده همه ی 2 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنیتمام ثانیه هایت هم که

.

گاهی حتی با دلتنگیات هم لجبازی میکنی

تمام ثانیه هایت هم که تنگ شود هی میگویی الان است که نگرانم شود

دیگر باید سراغم را بگیرد

گاهی دلت میخواهد دلش را به شور بندازی

و به شوق بیایی از این همه خواستن

گاهی ……

گاهی ……

گاهی ……

مشاهده همه ی 5 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

این روزها با تو به وسعت تمام نداشته هایم، حرف دارم…

این روزها با تو به وسعت تمام نداشته هایم، حرف دارم… اما مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف، دلم تنگ است، فقط برای حرف زدن با تو… دیگر نمیدانم چه کنم، یا چه بگویم…

مشاهده همه ی 2 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و

تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست! بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون …

مشاهده همه ی 13 نظر
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها…

جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگد اما شب ها… بالشش از هق هق های دخترانه خیس است

مشاهده همه ی 28 نظر
sHiMa
لوسلوس
sHiMa

: قُربونِت بِشَم خآنومَم بِگير بِخوآب . فَردآ ?? دير بُلَند

{-110-}: قُربونِت بِشَم خآنومَم بِگير بِخوآب ... فَردآ ?? دير بُلَند ميشي هآ ...! ??
{-109-} : مَگه قَرآره بُلَند شم ؟ ??
{-110-} : خِخِخِـــــ نَه قَرآرهِ کوتآه شي ... ديوونهِ جونَم بِگير بِخوآب ! ??
{-109-} : خوآبَم نِميبَره ... ??
{-110-} : چِرآ ؟ ??
{-109-}: سَردَمهِ ... ?? ?? : بيآ بَغَل مَن ... ??
{-110-} : نَــــــــــه
{-109-} : عِه ... چرآ ؟
{-110-}: ميدونَم گَرمي اَمآ نِميخوآم سَرمآي مَن بِهِت بُخُوره ِ... ??
{-109-}: خُب عِشقَم فَدا سَرِت ... مُهِم اينِه کِه گَرم ميشي ... ??
{-110-} : نهَ سَرمآي مَن هَميشِگي شُده ??ِ
{-109-} : يعَني چي ؟؟ ??
{-110-} : يهِ نيگآ بهِ دورِت بِنداز ...??
{-109-} : اينجآ کُجآس ؟؟ ??
{-110-} : سَرد خــونه ??ِ
{-109-} : يَعني مآ مُرديم ؟؟ بِبَخش مَن يِکَم خِنگَم |: ??
{-110-} : نهَ عِشقَم اين مَنَم کهِ مُردَم ... ??
{-109-} : پَس مَن اينجآ چيکآر ميکُنَم ؟ ??
{-110-}: مِثهِ هَميشهِ کهِ تو خيآلَم کِنارَمي ... اَلآنم ... تو خيآلَم کِنآرَمي ... ??

غم انگیزترین مــــــــــــتـــن ذنـــیاست....9vt9p5w2co5usdq6zcz8.gif

1psedm1mfhvui3yn533u.gif4352tj77gun3gpk91970.gifv2j6372hayxw2ka5gzrr.gifqavg8vtrr9v8jlvfm41c.gifdgrqmh02uh3xpf4q7bz0.gif

مشاهده همه ی 11 نظر