لحظه  بروز رسانی 
✘P@r3A✘
شیطونشیطون
✘P@r3A✘

1458163661964449_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
✘P@r3A✘
شیطونشیطون
✘P@r3A✘

1458163198836681_large.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
✘P@r3A✘
شیطونشیطون
✘P@r3A✘

نمی دانم چرا بین این همه آدم پیله کرده ام به

نمی دانم
چرا بین این همه آدم
پیله کرده ام
به تو
شاید فقط با تو
پروانه می شوم ...اینو واس 19 تا دختر فرستادم با 17 تاشون دوس شدم
{-18-}{-33-}{-88-}{-88-}

مشاهده همه ی 9 نظر
✘P@r3A✘
شیطونشیطون
✘P@r3A✘

نفس نفس به تو نزدیک میشم و نمیبینی چشام که مال

نفس نفس به تو نزدیک میشم و نمیبینی
چشام که مال خودم نیست گریه هام بی اراده س

توو اتاق سرد من هُرم گرمای تو هست
روی ساز من هنوز رد دستای تو هست
توو سکوت پاک تو همه حرفای تو هست

فکر تو حتی یه روز نمیذاره راحتم
نگرانی واسه تو شده دیگه عادتم
اما با خیال تو با تو در نهایتم
نفس نفس به تو نزدیک میشم و نمیبینی
تو روبرومی و اما حسمو نمیبینی
این عشقی که به تو دارم 
نیست یک عشق زمینی
♫♫♫♫


♫♫♫♫
چشام که مال خودم نیست گریه هام بی اراده س
خیال من میگی نیستی قلب من میگه اون هست
مثل یه بچه شدم که پُره ترسه از بن بست

فکر تو حتی یه روز نمیذاره راحتم
نگرانی واسه تو شده دیگه عادتم
اما با خیال تو با تو در نهایتم

♫♫♫♫

مشاهده همه ی 49 نظر
✘P@r3A✘
شیطونشیطون
✘P@r3A✘

ی دوس دختر داشتم سیبیل داشت مثل این داعشیا.قدشم اندازه اجاق

ی دوس دختر داشتم سیبیل داشت مثل این داعشیا....
قدشم اندازه اجاق گاز خونمون بود!!!
سرقرار با دمپایی میومداااا{-w27-}
دماغشم انحراف داشت

اینا اصن مهم نیست...{-w19-}
.
.
.

.
من هنوز موندم این دیگه چرا منو ول کرد؟؟؟
{-w12-}{-w23-}{-w23-}

مشاهده همه ی 12 نظر