لحظه  بروز رسانی 
nafise
مهربونمهربون
nafise

ماهى به آب گفتا ، من عاشق تو هستم. از

ماهى به آب گفتا ، من عاشق تو هستم. از

ماهى به آب گفتا ، من عاشق تو هستم..

از لذت حضورت ، مى را نخورده مستم!!

آيا تو ميپذيرى ، عشق خدائيم را ؟..

تا اين که بر نتابى ، ديگر جدائيم را؟!!

آب روان به ماهى ، گفتا که باشد اما..

لطفا بده مجالى ، تا صبح روز فردا!!

بايد که خلوتى با ، افکار خود نمايم..

اينجا بمان که فردا ، با پاسخت بيايم!!

ماهي قبول کرد و ، آب روان گذر کرد..

تنها براى يک شب ، از پيش او سفر کرد!!

وقتى که آمدش باز ، تا اين که گويد آرى..

يک حجله ديد و عکسى ، بر آن به يادگارى!!

خود را ز پيش ماهى ، ديشب که برده بودش..

آن شاه ماهى عشق ، بى آب مرده بودش!!

ناليد و يادش افتاد ، از ماهى آن صدايي..

وقتى که گفت با عشق ، ميميرم از جدايى!!

ای کاش آب می ماند ، آن شب کنار ماهی..

ماهی دلش نمی مرد ، از درد بی وفایی!!

آری من و شما هم ، مانند آب و ماهی..

یک لحظه غفلت از هم ، یعنی همین جدایی!!

مشاهده همه ی 1 نظر
nafise
مهربونمهربون
nafise

یــــ دختر همـــه احساسشو می شــــه تو موهاشــــ دیــــــــد

یــــ دختر همـــه احساسشو می شــــه تو موهاشــــ دیــــــــد

یــــ دختر همـــه احساسشو می شــــه تو موهاشــــ دیــــــــد ...
توحس کــــ بره میریزه توصورتش ...
عصبی کــــ بشــــه با کـش خفش میکنــــه ...
تو رویا کــــ باشه می بافـدش ...
اما وقتی دلش شکستــــ ...
اولیــن چیزی کـــ اضافیه موهاشـه ...
کوتــاش میکنــه...:( <img data-y=(" title=":((" />

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nafise
مهربونمهربون
nafise

چه كسی خواهد دید مردنم را بی تو؟ بی تو

چه كسی خواهد دید مردنم را بی تو؟ بی تو

چه كسی خواهد دید مردنم را بی تو؟
بی تو مردم،‌مردم!

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه كسی میگوید؟
آن زمان كه خبر مرگ مرا می شنوی
روی تو كاشكی می دیدم!
شانه زدنت را بی قید
و تكان دادن دستت كه مهم نیست زیاد!
و تكان دادن سر را
كه عجیب! عاقبت مرد؟
افسوس...
كاشكی می دیدم
من به خود می گویم
چه كسی باور كرد جنگل جان مرا
آتش عشق تو خاكستر كرد!!!

حمید مصدق

مشاهده همه ی 1 نظر
nafise
مهربونمهربون
nafise

گه گاهی که دلم میگیرد میگویم: به کجا باید رفت؟

گه گاهی که دلم میگیرد میگویم: به کجا باید رفت؟

گه گاهی که دلم میگیرد میگویم:
به کجا باید رفت؟
به که باید پیوست؟
به که باید دل بست؟
حس تنهای درونم گوید:چه سوالی داری!...تو خدا را داری..و خدا اول و آخر با توست..

مشاهده همه ی 2 نظر
nafise
مهربونمهربون
nafise

دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن … مرا مزن

دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن … مرا مزن

دیروز میگفتم :
مشقهایم را خط بزن … مرا مزن
روی تخته خط بکش … گوشم را مکش
مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن
هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر
اما اکنون ..
مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر
مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

مشاهده همه ی 2 نظر