لحظه  بروز رسانی 
سیدعرفان
آروم و عادیآروم و عادی
سیدعرفان

لایکو بازنشر نکنی مدیونی

لایکو بازنشر نکنی مدیونی9w48dnzmiqvyp5y8qrz6.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ

گرگانیرو  میبرن بهشت دم دربهشت که میرسه  میگه  :اووووووووووف. میگن چی

گرگانیرو  میبرن بهشت دم دربهشت که میرسه


 میگه  :اووووووووووف....


میگن چی شده ؟؟؟ میگه  بووووووووو

میگن  چته ؟؟؟؟


میگه  س__ع


میگن زهرمار  .خو  چه مرگته؟؟؟


میگه  این  که گرگان  خودمانه.{-w65-}{-w41-}{-w41-}{-w41-}

مشاهده همه ی 3 نظر
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ

اخرش نفهمیدم  مترادف کلمه مدیون  چیه؟ مشغولزومبه / مشغلزمه مسقولظمه /

اخرش نفهمیدم  مترادف کلمه مدیون  چیه؟


مشغولزومبه / مشغلزمه
مسقولظمه / مشغلضمه
مشقول ظمه / مشقور زمده
مش غول زبده/ مشغول زنده
مش غول زنده...
اگه  درستشو  بدونی و  نگی  مش غول  زنده  ای{-w2-}{-w2-}{-w2-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ

تو بیمارستان بودم یهو یه مریض داد زدبچم بچم چی شد؟

تو بیمارستان بودم یهو یه مریض داد زدبچم بچم چی شد؟

بچمو میخوام ببینم...


بعد یه پرستار اومد بالا سرش گفت

زر نزن اپاندیستو عمل کردی پاشو برو خونتون!

بعدشم :
احمق تو پسری{-w2-}{-w2-}{-w2-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ
setareh مـכیــر گروہ بروبڪ๛ گلستاטּ

اگر چکیده پیام های  بازرگانی  ماهواره رو بسنجیم به این نتیجه

اگر چکیده

پیام های  بازرگانی  ماهواره رو بسنجیم

به این نتیجه میرسیم  که

ایرانی  ها

کچل  های دماغ گنده ی قد

کوتاه چاقی هستند

که ناتوانی جنسی دارند

و می خواهند یه هفته  ای ویزای کانادا بگیرندولی  اول  باید اعتیاد خود  را ترک کنند...

مشاهده همه ی 1 نظر