لحظه  بروز رسانی 
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima
موزیک

تقدیم بهمه عزیزان

مشاهده همه ی 15 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

گل بی همتا تویی عاشق یکتات منم

گل بی همتا تویی عاشق یکتات منم

گل بی همتا تویی
عاشق یکتات منم

گل زیبا تویی
برگ آویزت منم

نقلو نباتم تویی
گرد رو کفشات منم

مشاهده همه ی 24 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima
مکر زن ....

.

مشاهده همه ی 22 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

سال نو میلادی را به همه هم وطن های مسیحی شاد

سال نو میلادی را به همه هم وطن های مسیحی شاد

سال نو میلادی را به همه هم وطن های مسیحی شاد باش میگویم ..

مشاهده همه ی 6 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

چشم بلوری می‌خوام لب انگوری می‌خوام

چشم بلوری می‌خوام لب انگوری می‌خوام

چشم بلوری می‌خوام

لب انگوری می‌خوام

دل مرمری می‌خوام

از همه کس بری می‌خوام ...

مشاهده همه ی 13 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

ابرو کمون . داشتش چشای رنگی . داشتش

ابرو کمون ... داشتش

چشای رنگی ... داشتش

تیپ فرنگی ... داشتش

دل چو سنگ ... داشتش

وفا مفا ... نداشتش

همین.....

مشاهده همه ی 34 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

نفس باد صبا گر چ درگردابست امشب دلم بهر او

نفس باد صبا گر چ درگردابست امشب
دلم بهر او همچنان در پیچو تاب است امشب

مشاهده همه ی 4 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

منت از ساقی نکشم چ باشد چ نباشد

منت از ساقی نکشم
چ باشد چ نباشد

این شور ب خروار نفروشم
چ باشد چ نباشد

مشاهده همه ی 4 نظر