لحظه  بروز رسانی 
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

بهاران به یاران خجسته باد

بهاران به یاران خجسته باد

بهاران به یاران خجسته باد

مشاهده همه ی 14 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

یلدا بر عزیزان مبارک

یلدا

یلدا بر عزیزان مبارک

مشاهده همه ی 3 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima
موزیک

تقدیم بهمه عزیزان

مشاهده همه ی 17 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

گل بی همتا تویی عاشق یکتات منم

گل بی همتا تویی عاشق یکتات منم

گل بی همتا تویی
عاشق یکتات منم

گل زیبا تویی
برگ آویزت منم

نقلو نباتم تویی
گرد رو کفشات منم

مشاهده همه ی 50 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima
مکر زن ....

.

مشاهده همه ی 27 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

سال نو میلادی را به همه هم وطن های مسیحی شاد

سال نو میلادی را به همه هم وطن های مسیحی شاد

سال نو میلادی را به همه هم وطن های مسیحی شاد باش میگویم ..

مشاهده همه ی 6 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

پیشاپیش یلدا بر شما عزیزان مبارک

یلدا

پیشاپیش یلدا بر شما عزیزان مبارک

مشاهده همه ی 4 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

چشم بلوری می‌خوام لب انگوری می‌خوام

چشم بلوری می‌خوام لب انگوری می‌خوام

چشم بلوری می‌خوام

لب انگوری می‌خوام

دل مرمری می‌خوام

از همه کس بری می‌خوام ...

مشاهده همه ی 13 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

ابرو کمون . داشتش چشای رنگی . داشتش

ابرو کمون ... داشتش

چشای رنگی ... داشتش

تیپ فرنگی ... داشتش

دل چو سنگ ... داشتش

وفا مفا ... نداشتش

همین.....

مشاهده همه ی 34 نظر