لحظه  بروز رسانی 
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima
مکر زن ....

.

مشاهده همه ی 10 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

چشم بلوری می‌خوام لب انگوری می‌خوام

چشم بلوری می‌خوام لب انگوری می‌خوام

چشم بلوری می‌خوام

لب انگوری می‌خوام

دل مرمری می‌خوام

از همه کس بری می‌خوام ...

مشاهده همه ی 6 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

ابرو کمون . داشتش چشای رنگی . داشتش

ابرو کمون ... داشتش

چشای رنگی ... داشتش

تیپ فرنگی ... داشتش

دل چو سنگ ... داشتش

وفا مفا ... نداشتش

همین.....

مشاهده همه ی 34 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

نفس باد صبا گر چ درگردابست امشب دلم بهر او

نفس باد صبا گر چ درگردابست امشب
دلم بهر او همچنان در پیچو تاب است امشب

مشاهده همه ی 2 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

منت از ساقی نکشم چ باشد چ نباشد

منت از ساقی نکشم
چ باشد چ نباشد

این شور ب خروار نفروشم
چ باشد چ نباشد

مشاهده همه ی 2 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

چ باید گفت ب کسانی که بسان شهاب آسمانی در نیمه

چ باید گفت ب کسانی که بسان شهاب آسمانی در نیمه

چ باید گفت ب کسانی که بسان شهاب آسمانی در نیمه شب بر احساس آدمی فرود می‌آیند و در کسری از ثانیه نا پدید میشوند.‌..
نمی‌دانند آنچه از این فرود بجا میماند خاکستر وجود است ....

مشاهده همه ی 2 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima
بهاران به یاران

بهاران

به

یاران

خجسته

باد

مشاهده همه ی 7 نظر