لحظه  بروز رسانی 
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

غریبه بودی .  آشنا شدیم آشنای بی ریا شدیم .هم دمو هم

غریبه بودی ..  آشنا شدیم 
آشنای بی ریا شدیم ...
هم دمو هم نوا شدیم ...
عاشقو بی نوا شدیم ...
یکدلو یک زبون شدیم ...
.....  ن انگار رویا بود .. 
غریبه باز غریبس ...
حرفاش همه  فریب س ... 

مشاهده همه ی 107 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

گفتمش . یارم میشی . ؟؟ عزیزو دلدارم میشی .؟؟عسل رو نونم

گفتمش .. یارم میشی .. ؟؟ 
عزیزو دلدارم میشی ..؟؟
عسل رو نونم میشی ..؟؟ 
      گفت ... ن نمیشم ن نمیشم .. رفت بهمین سادگی 

مشاهده همه ی 72 نظر
◢ΔƦΛƊ◤
مهربونمهربون
◢ΔƦΛƊ◤

اطــــــــلاعیــــــــــــــــــــه* بــــرای دوستــــانی عزیــــزی کــــه بــــا بیــــما

اطــــــــلاعیــــــــــــــــــــه*
بــــرای دوستــــانی عزیــــزی کــــه بــــا بیــــماری " قابـــــــل درمــــــــــان ســــــــرطــان "
دســــت و پنجــــه نــــرم میکننــــد و مشــــکل مــــالی دارنــــد ..
جمــــــعی از پــــــزشکان کشــــــورم بــــــه صــــــورت کامــــــلا رایــــــگان، عزیــــــزانی کــــــه
بضــــــاعت مــــــالی ندارنــــــد را درمــــــان میکنــــــند .
"""
دکتــــــر هوشمنـــد / شریعتـــی :
________________09122313839
دکتــــــر سلیـــمان زاده :
________________09133524201
دکتــــــر احتشـــام :
________________09131532962
دکتــــــر پورمنـــد :
________________09188439439
مـــدارک مـــورد نیـــازی کـــه بایـــد همـــراه داشتـــه باشیـــد :
پــــــرونـــده پــــــزشکـــی و فـــاکتــــــور های خریــــــد دارو
***************************************************
آدرس :
تهــــــــران، بــــزرگراه همــــت نرسیــــده بــــه آزادگــــان دســــت راســــت، بیمارستــــان تریتــــا
تــــلفن تمــــاس : 02147241000
آرزوی سلامتــــــــی بــــــرای مــــــردم کشــــــــورم.
اللّــــهُمَّ اشْــــــفِ كُــــلَّ مَرِیــــــضٍ .

مشاهده همه ی 105 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

کاش تو بودی .  نمیدونم که هستی .کاش بودی .  دلم

کاش تو بودی ...  نمیدونم که هستی ...
کاش بودی ..  دلم را آروم میکردی ....
کاش بودی ... منو از این سر در گمی رها میساختی ... کاش تو بودی ....

مشاهده همه ی 54 نظر
nima
آروم و عادیآروم و عادی
nima

حضرت مولانا میفرماید . نوروز بمانید که ایام شمایید.آغاز شمایید . سرانجام

حضرت مولانا میفرماید .... 
نوروز بمانید که ایام شمایید...
آغاز شمایید . سرانجام شمایید...
آن صبح نخستین بهاری که ز شادی میاورد از چلچله پیغام شمایید....
آن دشت طراوت زده .. آن جنگل هشیار.. آن گنبد گردننده آرام شمایید...
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند....
خورشید شما . عشق شما .بام شمایید ...
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود ؟؟؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید....
عشق از نفس  گرم شما تازه کند جان ....
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید ..  
هم آینه ی مهرو هم آتشکده ی عشق . هم صاعقه ی خشم  بهنگام 
شمایید...
امروز اگر می چمد ابلیس .. غمی نیس .. در فن کمین حوصله دام شمایید....
گیرم که سحر رفته و شب دورو دراز است .. 
در کوچه ی خاموش زمان گام شمایید ....

ایام ز دیدار شمایند مبارک....
نوروز بمانید که ایام شمایید ... 

         سال نو  پیشاپیش بر شما عزیزان مبارک 
                                                   
                                                         نیما ...  

مشاهده همه ی 30 نظر
تینا
قبراققبراق
تینا

لحظه ای با من باش و با من به اعماق آرزوهایم

لحظه ای با من باش و با من به اعماق آرزوهایم سفر کن خود می بینی که آنجا دیگر جایی برای تو نیست  پس عاقلانه ترکم کن{-35-}

مشاهده همه ی 6 نظر
....
....

دلم آرامش دریایی میخواهد !   که در پس تلاطم موجهایش

دلم آرامش دریایی میخواهد !  که در پس تلاطم موجهایش  صدای عشق نوازشگر لحظه هایم باشد... " دلم تو میخواهد "  با لبخند یاسی ات....  که به یکباره مست میکند  تمام مرا...  عشق های افراطی بلوغ،  عزیزم های کلیشه ای،  وابستگی های کودکانه  ... نمیخواهم...


   دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند...
براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

مشاهده همه ی 5 نظر
....
....

خنده ات سکوتی از موسیقیست،    سکوتیست که سرود تورا

خنده ات سکوتی از موسیقیست،


   سکوتیست که سرود تورا می سراید،


   بخند ، بیشتر بخند


   دلم موسیقی می خواهد...براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید