لحظه  بروز رسانی 
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)
خوشحالخوشحال
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)
پست شماره 321471893 از مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)

.

آرامشـــــــ عشــق
مشاهده همه ی 8 نظر
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)
خوشحالخوشحال
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)

هیچ وقت برای خوشبخت دیدن خودت دیگران رو

هیچ وقت برای خوشبخت دیدن خودت دیگران رو

هیچ وقت برای خوشبخت دیدن

خودت دیگران رو بدبختر ازخودت

نبین"هرڪسے در هر حالتے"

وقتے برای خدا باشہ خوشبختہ

آرامشـــــــ عشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)
خوشحالخوشحال
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)

زندگی. زندگی رقص نجیبی ست که از

زندگی. زندگی رقص نجیبی ست که از

زندگی...

زندگی رقص نجیبی ست
که از چشمه ی بودن، جاریست
رقص یک شاپرک بازیگوش
لای یک دسته گلِ یاس معطر در باغ
رقصِ یک نغمه ی آرامِ اذان
که شبی باد میان من و این قبله پراکنده کند
رقص کِرمی شب تاب
که شبیه تپشِ خورشید است
زندگی شعر نجیبی ست
که در دفترِ اندیشه ی این گنبدِ دَوار
پر از قافیه است
چه کسی گفت خدا شاعر نیست؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید