لحظه  بروز رسانی 
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)
خوشحالخوشحال
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)

آدم های صبور یه خصوصیت عجیب دارن ؛ بی نهایت

آدم های صبور یه خصوصیت عجیب دارن ؛ بی نهایت

آدم های صبور یه خصوصیت عجیب دارن ؛
بی نهایت لبخند می زنن ...
این لبخند شاید تو نگاه اول حس گذشت بده...!
اینکه «هر زخمی زدی ، هر‌ چیزی که گفتی فدای سرت ،
من فراموش می کنم!»
ولی آدم های صبور هیچ‌وقت هیچ چیزی رو فراموش نمی کنن...!
زخمارو می شمارن...!
حرفارو مرور می کنن و همچنان لبخند می زنن...!
یه روز که صبوری دیگه جواب نداد ، با همون لبخند، تو یه چشم بهم زدن برای همیشه فراموشت می کنن...
انگار که هیچوقت تو زندگیشون نبودی

مشاهده همه ی 2 نظر
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)
خوشحالخوشحال
مهدی 397( مدافع تنگه هرمز)

من از عطرِ آهسته‌ی هوا می‌فهمم تو باید تازه‌گی‌ها

من از عطرِ آهسته‌ی هوا می‌فهمم تو باید تازه‌گی‌ها

من از عطرِ آهسته‌ی هوا می‌فهمم
تو باید تازه‌گی‌ها
از اینجا گذشته باشی.
گفت‌وگویِ مخفی ماه وُ
پرده‌پوشیِ آب هم
همین را می‌گویند.
دیگر نیازی به دعای دریا نیست
گلدان‌ها را آب داده‌ام
ظرف‌ها را شسته‌ام
خانه را رُفت و رو کرده‌ام
دنیا خیلی خوب است،
بیا!
علامتِ خانه‌بودنِ من
همین پنجره‌ی رو به جنوبِ آفتاب است،
تا تو نیایی
پرده را نخواهم کشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید