لحظه  بروز رسانی 
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

اشتباه آدما رو ببخشيد، از تقصير دوستانتون بگذريد،


اشتباه آدما رو ببخشيد، از تقصير دوستانتون بگذريد، بدون كينه به همشون لبخند بزنيد و براى هميشه باهاشون قطع رابطه كنيد...😊

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

سجده کردی بر آبی دریا، نمیدانستی که من،تاج


سجده کردی بر آبی دریا،
نمیدانستی که من،تاج دارِ
سرزمین آبی بودم.☺

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

سکوت خطرناک‌تر از حرف‌های نیشدار است. کسی که


سکوت خطرناک‌تر از حرف‌های نیشدار است...
کسی که سکوت می‌کند
روزی حرفهایش را سرنوشت به شما خواهد گفت...
__________________________

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

اگر خیلی دشمن دارید دلیل بر موفق بودن شما


اگر خیلی دشمن دارید دلیل بر موفق بودن شما نیست شاید واقعا ادم بیشعوری هستین!😒😒

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

هرگاه مردم بر روي قبرم بنويسد: او خيلي


هرگاه مردم بر روي قبرم بنويسد:
او خيلي وقت پيش مرده بود

اما....

هيچکس اين مرده رانديد
هيچکس،مردنش راهم نديد.☺


رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

هرچه‌تبر‌زدند‌مرآ‌زخم‌نشد‌جوانه‌شد!^^


هرچه‌تبر‌زدند‌مرآ‌زخم‌نشد‌جوانه‌شد!^^

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

زخمآمونو‌مزه‌کردیم‌،نمکش‌آشنا‌بود!:]😂


زخمآمونو‌مزه‌کردیم‌،نمکش‌آشنا‌بود!:]😂

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

مثل‌انتظآر‌کشتی‌،توی‌فردگاه!:]


مثل‌انتظآر‌کشتی‌،توی‌فردگاه!:]

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤سَــرابـــــ❤
❤سَــرابـــــ❤

نسبتت‌باهآش‌چیه؟ -نسبت،عمو‌بلآنسبت|


نسبتت‌باهآش‌چیه؟
-نسبت،عمو‌بلآنسبت:||

رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر