لحظه  بروز رسانی 
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66

ذهن ما باغچه است گل در آن باید

ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

گر نکاری علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ

کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

مشاهده همه ی 2 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66

✦✦✦✦ اسمش آدم است اما تو باور نکن

✦✦✦✦

اسمش آدم است اما تو باور نکن
گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید ..!

مشاهده همه ی 1 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66

✦✦✦✦ اسمش آدم است اما تو باور نکن

✦✦✦✦

اسمش آدم است اما تو باور نکن
گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید ..!

مشاهده همه ی 1 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66

زندگی باغی ست که باعشق باقی ست مشغول دل

زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66
پست شماره 318775636 از

.

مشاهده همه ی 1 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66
پست شماره 318775459 از

.

مشاهده همه ی 4 نظر