لحظه  بروز رسانی 
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66

دریغا!!!….
همیشه سبز می خشکد…
همیشه ساده می بازد…
همیشه لشکر اندوه…
به قلب ساده می تازد…
من آن سبزم که رستن را تو آخر بردی از یادم
چه ساده هستی خود را به باد سادگی دادم
به پاس سادگی در عشق،درون خود شکستم زود
دریغا! سهم من از عشق،قفس با “حجم کوچک” بود

.

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66
sms-love-amazing-ir-new-5.jpg

گاه دلم می گیرد

از صداقتم که هیچ کس لایق آن نیست …

گاه دلم تنگ میشه برای وعده هایی که

می دانستم نیست اما برای دلخوشیم

کافی بود …

گاه دلم می گیره از سادگی هایم …

گاه دلم می سوزه برای وفاداری هایم …

گاه دلم می سوزه برای اشک هایم …

گاه دلم می گیرد از روزگاری که در آنم

این نبود آنچه در انتظارش بودم …

.

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66

به گمانم پاییز،
عنصرِ ناهمگونِ فصل هاست...
تصویری ست از زنی که به اندازه زیباییش غمگین است،
که لبخند هم بزند،
غم،چشم هایش را رها نمیکند.
زنی که دم نمی زند،
اعتراض نمیکند،
قهر کردن بلد نیست،
باکسی سر جنگ ندارد.
خیلی که دلتنگ شود بغض میکند.
پاییز زنی ست آراسته و موقر
با صورت استخوانی،
با موهای پریشان،
لبخندی ملیح،
زنی به ظاهر خوشبخت،
به ظاهر راضی،
به ظاهر...

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 5 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66
6666.jpg

.

مشاهده همه ی 1 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66
3333.jpg

.

مشاهده همه ی 2 نظر
مو قشنگمو قشنگ
@najmeh66
images.jpg

.

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 3 نظر