لحظه  بروز رسانی 
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

هرچند جانِ غیر شده ای، من هنوز هم. جانم‌ نگفته

هرچند جانِ غیر شده ای، من هنوز هم. جانم‌ نگفته
✿لبــخند عشــق✿

هرچند جانِ غیر شده ای، من هنوز هم...
جانم‌ نگفته ام‌ به کسی‌ جز تو سالهاست!

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

درد مرا انتخاب کرد من تو را، تو رفتن را

درد مرا انتخاب کرد من تو را، تو رفتن را
✿لبــخند عشــق✿

درد مرا انتخاب کرد من تو را، تو رفتن را
آسوده برو ! دلواپس نباش
من و درد و یادت تا ابد با هم هستیم...

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

آینه بودی چرا با ما مکدر گشته ای بین‌چشمانت‌نکردم‌عشق پیدا

آینه بودی چرا با ما مکدر گشته ای بین‌چشمانت‌نکردم‌عشق پیدا
لبـخنـدعـشـق

آینه بودی چرا با ما مکدر گشته ای
بین‌چشمانت‌نکردم‌عشق پیدا میروم

کل دنیایم شدی امانفهمیدی خودت
آه‌سردی میکشم امروز وفردا میروم

نظرات برای این پست غیر فعال است
SEPEHR ☺ یه سر به پیجـ♥ـم بزن ☺
آروم و عادیآروم و عادی
SEPEHR ☺ یه سر به پیجـ♥ـم بزن ☺
💕

...💕

مشاهده همه ی 2 نظر
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق
لبـخنـدعـشـق

لبـخنـدعـشـق

نظرات برای این پست غیر فعال است