بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1179_1539724159955345.jpg

شب،توانِ

بغض های خسته ی

من را نداشت

دست در

آغوش من انداخت

بر حالم گریست ...

مشاهده همه ی 2 نظر
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1033_1539370651866424.jpg

دیگر عاشقانه هایم را

برای انکه رفت

بر باد نمی دهم

من عاشقانه هایم را در گوش آنکه

بمـــاند

می خــوانم....

مشاهده همه ی 2 نظر
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1088_1539350271118666.jpg

عاشقی بلد بودن

نمی خـواهد

بـودن می خــواهـد!!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1740_1539175283001642.jpg

تو را در روزگاری

دوست دارم که

عشق را نمی شناسند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1240_1539207096884925.jpg

ابری نیست
بادی نیست
می نشینم لب حوض
گردش ماهی ها روشنی من گل آب
پاکی خوشه زیست
مادرم
ریحان می چیند
نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر
رستگاری نزدیک لای گلهای حیاط
نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد
نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد
پشت لبخندی پنهان هر چیز
روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداست
چیزهایی هست
که نمی دانم
می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد
می روم بالا تا اوج من پر از بال و پرم
راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت
پرم از راه از پل از رود از موج
پرم از سایه برگی در آب
چه درونم تنهاست

مشاهده همه ی 3 نظر
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1131_1539166502156026.jpg

‌آنچه در یادش نمانده

یاد ماست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1112_1539114467115944.jpg

‌تمامی مرگ‌ها

تنها

دو دسته‌اند..

مردی نفس نمی‌کشد

و زنی که حرف، نمی‌زند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x1310_1539121280855970.jpg

آرام بخش ها

حافظه‌ام را پاک کرده‌اند

اما دلم می گوید

من کسی را

بسیار دوست میداشتم...

مشاهده همه ی 4 نظر
لبخنـــد*نـادر*عشق
آروم و عادیآروم و عادی
لبخنـــد*نـادر*عشق
500x859_1539811920806925.jpg

تو را باید مُفصل بوسید

جواب نمی‌دهد

یکی دوتایش ...

مشاهده همه ی 2 نظر