لحظه  بروز رسانی 
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

❖ ‌بخشیدن کسی که به تو بدی کرده

❖ ‌بخشیدن کسی که به تو بدی کرده


‌بخشیدن کسی که
به تو بدی کرده
تغییرگذشته نیست
تغییر آینده است.🍃🍂
مشاهده همه ی 4 نظر
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

روی سنگ قبری نوشته بود تا که بودیم،

روی سنگ قبری نوشته بود تا که بودیم،

روی سنگ قبری نوشته بود

تا که بودیم، نبودیم کسی
کُشت مارا غم بی هم نفسی

تاکه خفتیم، همه بیدار شدند
تاکه رفتیم، همگی یار شدند

قدر آن شیشه بدانید
که هست
نه در آن موقع که
افتاد و شکست!

مشاهده همه ی 1 نظر
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

"خوشبخت ترین" مخلوق خواهی بود. اگر روزت را

"خوشبخت ترین" مخلوق خواهی بود. اگر روزت را

"خوشبخت ترین"
مخلوق خواهی بود...
اگر روزت را
آنچنان زندگی کنی،
که گویی نه فردایی
وجود دارد برای دلهره،
و نه گذشته ای برای حسرت...!!🎈

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

خاطرات خیلی عجیب هستند ،گاهی اوقات می خندیم به

خاطرات خیلی عجیب هستند ،گاهی اوقات می خندیم به

خاطرات خیلی عجیب
هستند ،گاهی اوقات
می خندیم به روزهایی
که گریه می کردیم، و
گاهی گریه می کنیم
به یاد روزهایی که
می خندیدیم !🍃🍂

مشاهده همه ی 1 نظر
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ .؟؟؟ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ .؟؟؟ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ

یاﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﻣﺎﺩﺭ ...؟؟؟

ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ ... ﻗﻄﺎﺭ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ، ﻛﺸﺘﻰ ...
ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺷﺪﻯ ...
ﺧﻠﺒﺎﻥ ، ﻣﻠﻮﺍﻥ ، ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮﺭﺍﻥ ....
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ : ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭ
ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺰﺭﮔﺸﻰ ... ﺁﻗﺎ ﺷﻴﺮﻩ ﺷﻰ ...

ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ...
ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺿﻌﻴﻒ ...
ﻛﺎﺵ ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﻰ ...
ﻛﺎﺵ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻗﻮﻯ ﻧﻤﻴﺸﺪﻡ، ﻛﻪ
ﺍﻻﻥ ﺿﻌﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺒﺎﺕ ﻧﺒﻴﻨﻢ ...
ﺩﺳﺘﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﻴﻜﻨﻢ، ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺩ ﺍﻭﺭﻡ ...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ
ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ...

به افتخار همه مادران مهربان ♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد،

اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد،

اگر کسی با تندی تو
را نصیحت کرد،
سخنش را قطع نکن
چون در پشت تندی اش
محبت عمیقی قرار دارد،
مانند کسی نباش که
ساعت زنگدار را می شکند
فقط به جرم این که او
را بیدار کرده است!🌸

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

گذشته ات رو نميتونى دوباره بنويسى؛ اما ميتونى يه كاغذ

گذشته ات رو نميتونى دوباره بنويسى؛ اما ميتونى يه كاغذ

گذشته ات رو نميتونى دوباره
بنويسى؛ اما ميتونى يه كاغذ
تميز و سفيد بردارى و
آينده ات رو اونجورى كه
ميخواى بنويسى!

هیچوقت دیر نیست.☘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی

چرخ گردون چه بخندد چه
نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو
ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی
همه زنجیر به هم
گر دلت از ستم و
غصه برنجد تو بخند💐

مشاهده همه ی 6 نظر
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

آنچه ناممکن را. به واقعیت تبدیل می

آنچه ناممکن را. به واقعیت تبدیل می

آنچه ناممکن را..

به واقعیت تبدیل می کند
معجزه نیست..

بلکه تدوام است....

مهم نیست که کدام
درست است..

مهم باور توست...🌸

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*نـادر*لبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
*نـادر*لبخندعشق

هیچوقت نمیتوانی چیزی راکه قرار است از دست

هیچوقت نمیتوانی چیزی راکه قرار است از دست

هیچوقت نمیتوانی
چیزی راکه قرار است
از دست بدهے
نگــه داری
توفقط قادر هستی
چیزی راکه داری
قبل از انکه از دست برود
عاشقانه دوست داشته باشی...🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید