لحظه  بروز رسانی 
narmila
مهربونمهربون
narmila

حال دلت را به بودن ادمها گره

حال دلت را به بودن ادمها گره

حال دلت

را به بودن ادمها گره نزن!
آدمها به واسطه شرایط

گاهی هستند گاهی نیستند ......!

مشاهده همه ی 1 نظر
narmila
مهربونمهربون
narmila

رنج بسیار کشیدیم که بمانی و نشد باز برشاخه

رنج بسیار کشیدیم که بمانی و نشد 
 باز برشاخه

رنج بسیار کشیدیم که بمانی و نشد
باز برشاخه ما نغمه بخوانی و نشد
برکت و شادی این باغ تو بودی پدر
همگی خواسته بودیم که بمانی و نشد
پدرم کاش سایه ات از سرمان کم نمیشد.

خیلی دلتنگتم .

مشاهده همه ی 15 نظر
narmila
مهربونمهربون
narmila

خدایا هیچ خونه ای رو از داشتن فرزند بی نصیب نکن

خدایا هیچ خونه ای رو از داشتن فرزند بی نصیب نکن

خدایا هیچ خونه ای رو از داشتن فرزند بی نصیب نکن ... .😘😘😘الهی آمین.

مشاهده همه ی 9 نظر
narmila
مهربونمهربون
narmila
پست شماره 320073976 از narmila

.

مشاهده همه ی 4 نظر