لحظه  بروز رسانی 
narmin
لوسلوس
narmin

پارسالو با عشق شروع کردم اخرش با اندوه تموم شد امسالو

پارسالو با عشق شروع کردم اخرش با اندوه تموم شد امسالو با پول شروع می کنم ببینیم اخر این چی می شه عیدتون مبارک

مشاهده همه ی 6 نظر
narmin
لوسلوس
narmin

Nemidonam chera adama ba inke midonan aghebate eshgh jodaeie baz ashegh

Nemidonam chera adama ba inke midonan aghebate eshgh jodaeie baz ashegh mishan

مشاهده همه ی 4 نظر
narmin
لوسلوس
narmin

يه روزى مى بوسمت يه روزى که بارو ن مياد يه

يه روزى مى بوسمت

يه روزى که بارو ن مياد

يه روزى که چترمون دونفره مى شه

يه روزى که همه جامون زير. بارون خيس مى شه

يه روزى که گونهات از سرما سرخ شده

خيلى اروم و عاشقانه مى بوسمت

مشاهده همه ی 12 نظر
narmin
لوسلوس
narmin

چهارشنبه سوری هراتیشی که دیدی به یاد قلب منم باش اخه

چهارشنبه سوری هراتیشی که دیدی به یاد قلب منم باش اخه از دوریت بدجوری اتیش گرفته
.
.
.
.
باتشکر اتیش پاره{-63-}

مشاهده همه ی 2 نظر
narmin
لوسلوس
narmin

لطفا به پسته ها بگین به هر چی میخندن به گردوها

لطفا به پسته ها بگین به هر چی میخندن به گردوها بگن تا اوناهم بخندن با تشکر ستاد حمایت از اجیل

مشاهده همه ی 1 نظر
narmin
لوسلوس
narmin

وقتی هم سن و سال منی دوست داری چشم بسته بزنی

وقتی هم سن و سال منی

دوست داری چشم بسته بزنی تو راه اتوبان زندگی غافل از اینکه اون بیرون همه خواسته وناخواسته زیرت میکنن{-31-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
narmin
لوسلوس
narmin

امروز کفشامو پوشیدم برم مدرسه همینطوری دارم بخودم می گم  اه

امروز کفشامو پوشیدم برم مدرسه همینطوری دارم بخودم می گم 

اه

چرا کفشام اینقدر بزرگ شده
 

یدفه دیدم به به کفشای بابامو پوشیدم

مشاهده همه ی 1 نظر