لحظه  بروز رسانی 
PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

یک عمر باید بگذرد تا بفهمیم بیشتر غصه هایی که

یک عمر باید بگذرد تا بفهمیم بیشتر غصه هایی که

یک عمر باید بگذرد
تا بفهمیم بیشتر غصه هایی که خوردیم
نه خوردنی بود نه پوشیدنی،فقط دور ریختنی بود...
و چقدر دیر می فهمیم که
زندگـی همین روزهاییست که
منتظـر گذشتنش هستیم.


🌹

مشاهده همه ی 4 نظر