لحظه  بروز رسانی 
arshida ❀◕ ‿ ◕❀بانوی ایستگاه دلتنگی❀◕ ‿ ◕❀
مهربونمهربون
arshida ❀◕ ‿ ◕❀بانوی ایستگاه دلتنگی❀◕ ‿ ◕❀

خدایا خدایا من دلم قرصه  کسی غیر از تو با من نیست خیالت

خدایا

خدایا من دلم قرصه  

کسی غیر از تو با من نیست 

خیالت از زمین راحت 

که حتی روز روشن نیست 

کسی اینجا نمی بینه 

که دنیا زیر چشماته 

یه عمره یادمون رفته 

زمین دار مکافاته 

فراموشم شده گاهی 

که این پایین چه ها کردم 

که روزی باید از اینجا 

بازم پیش تو برگردم 

خدایا وقت برگشتن 

یه کم با من مدارا کن 

شنیدم گرمه آغوشت 

اگه میشه منم جا کن 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arshida ❀◕ ‿ ◕❀بانوی ایستگاه دلتنگی❀◕ ‿ ◕❀
مهربونمهربون
arshida ❀◕ ‿ ◕❀بانوی ایستگاه دلتنگی❀◕ ‿ ◕❀

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست  و از

Trust_Your_Intuition.jpg

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست

  و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست

   ولی به جهان با چشم باز، نگریستن چرا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arshida ❀◕ ‿ ◕❀بانوی ایستگاه دلتنگی❀◕ ‿ ◕❀
مهربونمهربون
arshida ❀◕ ‿ ◕❀بانوی ایستگاه دلتنگی❀◕ ‿ ◕❀

یه وقت هایی هست که باید لم بدی یه گوشه

37929_482622629318_6080928_n.jpg

یه وقت هایی هست که باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو مرور کنی بعدشم     

    بگی به سلامتیه

     خودم که این قدر تحمل داشتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید