لحظه  بروز رسانی 
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

اینو بفهم؟!:- >اگر تلافی نمیکنم نه اینکه بلد نیستم!!اگر تلافی کنم؟؟؟ب

اینو بفهم؟!:- >
اگر تلافی نمیکنم
نه اینکه بلد نیستم!!
اگر تلافی کنم؟؟؟
ب دوستت دارم هایی که به تو گفتم :-
توهین میشه 3/>
و این توهین به خودمه...
هنوز لاشی بازی رو مثل تو یاد نگرفتم ... 

T:95/1/23

3u2p0c.jpg

دوستت دارم....
خیلیا با شنیدن این جمله خر میشن!!
ولی من از بس شنیدم کر شدم :- >

94/10/25
-nasanhohaabi-
-_آMaSh Javad_-

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

مشاهده همه ی 3746 نظر
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

 ~ DobaRe Del haVaye Ba To BodaN kaRde  ~ ~ NaGo iN

 ~ DobaRe Del haVaye Ba To BodaN kaRde  ~
 
~ NaGo iN deL DoOoriYe eShGeTo BaVar kaRdeh ~
 
~ DeLe MaN KhaSte aZ  iN taN be DeLe SahRa MidaM ~
 
~ Akhe To * RaNge CheShaT * HeYbaTe DoOonYaRo diDam ~
 
~ ToYe haFt Ta aSemOn To taK seTareYe Mani ~
 
~ NazZ dO CheShmaTo be DoOonYa NemIdaM ~
 
(: MaN HaMOn HaMeDaM a

DeLnEvEshTe:Hamed StAr

lwp4mmy1anncu7s0n3d9.jpg

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

l مُخَم l خآلی ه . "←حآلَم عآلی ه→". l

l مُخَم l خآلی ه ... "←حآلَم عآلی ه→"...
l زیرَم l قآلی ـه ... "←عَجَب حآلی ه→"...
l سیگآر l دَستَم ... "←دَر هَم بَستَم→" ... چِت مَستَم...
l نَگآم l خیرِه... "←چَشآم تیرِه→" ...
l دِلَم l پیرِه ... "←مُخَم گیرِه→" ...
l اُتآق l دودـی ... "←کآشک ی بُودـی→" ...
15323989551261397334.gif

♣♣ یِــــکـــے اِنْــــــفِــــــرادی شُــــــ‌ده زِنْــــدِگْــــیْـــشْ ♣♣
♣♣ یِــــکْـــے بـــاخْــت داده پـــای ســــآدِگْـــیْــــشْ ♣♣
♣♣ یِـــکْــــی هـَــــــرچـــــی هَـــســـتْ بــــادلـــــــــشْ صــــادقِـــــــہْ ♣♣
♣♣ یِـــکـــی عـــــاشــــــقہْ عِـشْـــقـِـشَــ‌ـم عــــــــــاشــــــقہْ ♣♣

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

 تُویــِ رآبِـطهــ اَت . جُـــورـی بـآش ڪِ اَگِهــ تَمُوم شُـב

d063656c01245486c7389b3c2df969cb-425

 تُویــِ رآبِـطهــ اَت ... جُـــورـی بـآش ڪِ اَگِهــ تَمُوم شُـב ... 
  
 بـآ اِفتِخـآر بِگـی : مَنـــُو اَز בَسـت בآـב !

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

مُلتَفتِی پِسَر؟ هَر کِی دَمخورِمون بودِه میدونِه | رِفآقَتِ مآ مِثلِ

73udhj.jpg
مُلتَفتِی پِسَر؟ هَر کِی دَمخورِمون بودِه میدونِه
| رِفآقَتِ مآ مِثلِ دومینـو میمونهِ |
زیآدَن ولـی بآشَن دونِ دونَشون یهِ دونِ
کآفیه بیُفتِه یِکـی‌ ، | میشیـمـ آتیشخورِ رفیق |
تَصویرـی میسآزیمـ کِه تَسلیمـ شـی | هَر کـی‌ هَستی‌ |
تَحت تَأثیرِ تَفسیرِش تَصفیه شِه | هَر چـی پَستی |
~|چون رِفآقَت رَسمِ مَردیـست |~
h4s65b.jpg

اَز دیدِ مَن، بآعِثِ فَرق میشِه فَقـر

| مُخِت رَد میدِه | بِه هَمِچی میگیـری سَخت

| رِفیق یِ اَلمآسِ | ، کَمیآبِ دآشتَنِش تووون دآرِه سَنگین

| مُتَصِلیمـ بِه هَم مِثلِ زَنجیـر |

4pv6r2.jpg

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

بـَـعـضِــی هـــآ مـِـیــتـُـونـَـن خُــودِشُــونُــو گـــآو فَــرض کُـــنَــن اَمّــآ نِـ

بـَـعـضِــی هـــآ مـِـیــتـُـونـَـن خُــودِشُــونُــو گـــآو فَــرض کُـــنَــن 
اَمّــآ نِــمــیــتُـــونَــن {دِلِ 3>} مـــآ رُو طَـوِیــلــه فَـــرض کُـــنَـــن
اِهِـــم

4xh9xm.jpg

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

اینجـا زَمـیـטּ اَست رَسم آدمـہـایَش عـجـیبـ اَست اینجـا گـُم کـہ بشـَوے بـہ جـاے اینکہ

c1mapx.jpg
اینجـا زَمـیـטּ اَست 
رَسم آدمـہـایَش عـجـیبـ اَست 
اینجـا گـُم کـہ بشـَوے 
بـہ جـاے اینکہ دُنبالَــت بگـَردند 
فَراموشَت مـے ڪننـد
عاشِق کہ بشـَوے 
بـہ جـاے اینکـہ دَرڪَت کـنند ، مُتهمَت مـے ڪنند 
فَرهنگـ لُغتـ اینجـا چیزے اَز 
عِشق وَ اِحساس وَ غـرور سَرش نمـے شَود 
زیاد کہ خوبـ باشے ، زیادے مےشَوے 
زیاد کہ دَم دَستـ باشے ، تڪرارے مے شَوے 
زیاد کہ بخَندے ، بَـرچَسبـ دیـ ـوانگـے مـے خورے 
وَ زیاد کہ اَشکـ بریزے ... عاشقـــــ ــ ــــے
ایـטּ جا باید 
فــَقـط 
بَراے دیگران نَفس بکـشے...

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |
آروم و عادیآروم و عادی
FAZE SANGIN_آMaSh JavaD : |

شــانـﮧ هـایـم را کـﮧ لـمـس می کـنی .چـیـزی شـبیـﮧ حـباب ؛در

شــانـﮧ هـایـم را کـﮧ لـمـس می کـنی ...
چـیـزی شـبیـﮧ حـباب ؛
در حـافـظـﮧ ی دردهـایـم تـلنـگر می خـورد (!)
تـو را ...
بـا هـمیـن سـادگی
در خـلـوت شـبانـﮧ هـایِ مـعصـومـم
می بـوســم
و پیـراهـטּِ سـپیـدم را
بـرای چشـمهـایـت
تـکاטּ می دهـم ...
حـالا
فـتحـم کـטּ !!

ulxlcs.jpg

kw379hon9kbjfua92dxs.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است