لحظه  بروز رسانی 
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-
بی‌حالبی‌حال
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-

 ᓄـن عاشـᓆـانـہ هایـــᓄ را رویـ هـᓄـیــن כیــوار ᓄـجازیـ   ᓄـیـ نویــسـᓄ

 ᓄـن عاشـᓆـانـہ هایـــᓄ را رویـ هـᓄـیــن כیــوار ᓄـجازیـ 

 ᓄـیـ نویــسـᓄ . . . 

 از لـج تو . . . 

 از لـج ᓘـوכᓄ . . . 

 کـہ هیــچوᓆـت حاضر نبوכیـــᓄ ایــن ها را واᓆـعیــ بـہ هـᓄ 

 بگویــیـــᓄ . . . 

مشاهده همه ی 8 نظر
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-
بی‌حالبی‌حال
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-

عشـᓆ هـᓄـیــن خنـכه‌هایـ ساכه‌ توست وᓆـتیـ با تـᓄـاᓄ

عشـᓆ

هـᓄـیــن خنـכه‌هایـ ساכه‌ توست

وᓆـتیـ
با تـᓄـاᓄ غصه‌هایــت

ᓄـیــخنـכیـ
تا از تـᓄـاᓄ غصه‌هایـــᓄ

رها شوᓄ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-
بی‌حالبی‌حال
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-

 مرا ایــنگونـہ باور ڪטּ     ڪمیـ خـسـتـہ ڪمیـ تنها    ڪمیـ از یــاכ رᓅـتـہ

 مرا ایــنگونـہ باور ڪטּ  
  
 ڪمیـ خـسـتـہ ڪمیـ تنها 
  
 ڪمیـ از یــاכ رᓅـتـہ ڪمیـ مغرور 
  
 ڪمیـ بیـ ڪـس ڪمیـ گـسـتاخ 
  
 ڪمیـ سـر خوش 
  
 ڪمیــ.. ڪمیـ باور ڪرכنم سـختـہ ؟؟ 

مشاهده همه ی 4 نظر
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-
بی‌حالبی‌حال
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-

 هیــچــــــــگاـہ بـہ بــیـ تو بوכטּ هـــا    عاכتــــــــ نخواهـᓄ ڪرכ . . .    یــا

 هیــچــــــــگاـہ بـہ بــیـ تو بوכטּ هـــا 
  
 عاכتــــــــ نخواهـᓄ ڪرכ . . . 
  
 یــا بـᓄــــاטּ 
  
 یــا…………. 
  
 یــا نـכارכ 
  
 ᓅــᓆـــــط بـᓄـــــــــاטּ !! 

مشاهده همه ی 2 نظر
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-
بی‌حالبی‌حال
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-

כخترے ڪـہ . تماҐ כغـכـہ اش ωـت ڪرכטּ رژ

כخترے ڪـہ ...

تماҐ כغـכـہ اش ωـت ڪرכטּ رژ لبش با لباسش استــ...

چـہ میـכانـכ כرכهاے یڪ مرכ را ...

مشاهده همه ی 10 نظر
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-
بی‌حالبی‌حال
-▪●₪ຖคŞēr₪●▪-

 یڪ روز مـטּ ωـڪوت خواهـҐ ڪرכ !    تو آטּ روز ، براے

 یڪ روز مـטּ ωـڪوت خواهـҐ ڪرכ ! 
  
 تو آטּ روز ، براے اولیـטּ بار 
  
 مفهوҐ "כیر شـכטּ " را خواهے ؋همیـכ 
.

.

.

.

مشاهده همه ی 3 نظر