لحظه  بروز رسانی 
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

با تو بهار دیوانه ای ست

با تو بهار دیوانه ای ست

با تو بهار

دیوانه ای ست

که از درخت بالا می رود

و می رود تا باد

با باد...

مشاهده همه ی 26 نظر
ناصر
ناصر

وقتي مجبور نيستي از خونه بري بيرون و تو خونه ميموني

وقتي مجبور نيستي از خونه بري بيرون و تو خونه ميموني تا اين ويروس از بين بره هم به خودت ، هم به خانوادت و هم به مردمان ميهنت خدمت كردي و افرين بر تو كه ميهن تو دوست داري{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 12 نظر
ناصر
ناصر

درود خدا و بندگان خدا بر شما پرستاران و پزشكان

{-35-}{-35-} درود خدا و بندگان خدا بر شما پرستاران و پزشكان و ساير خدمت {-35-}{-35-}
{-35-}{-35-} كنندگان زحمتكش و متعهد {-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 7 نظر
ناصر
ناصر

منظور از اينكه مردم يك جامعه به بلوغ كافي رسيدن چيست؟

منظور از اينكه مردم يك جامعه به بلوغ كافي رسيدن چيست؟

مشاهده همه ی 68 نظر