لحظه  بروز رسانی 
امیر
آروم و عادیآروم و عادی
امیر

با تو بهار دیوانه ای ست

با تو بهار دیوانه ای ست

با تو بهار

دیوانه ای ست

که از درخت بالا می رود

و می رود تا باد

با باد...

مشاهده همه ی 4 نظر
ناصر
ناصر

وقتي مجبور نيستي از خونه بري بيرون و تو خونه ميموني

وقتي مجبور نيستي از خونه بري بيرون و تو خونه ميموني تا اين ويروس از بين بره هم به خودت ، هم به خانوادت و هم به مردمان ميهنت خدمت كردي و افرين بر تو كه ميهن تو دوست داري{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 5 نظر
ناصر
ناصر

درود خدا و بندگان خدا بر شما پرستاران و پزشكان

{-35-}{-35-} درود خدا و بندگان خدا بر شما پرستاران و پزشكان و ساير خدمت {-35-}{-35-}
{-35-}{-35-} كنندگان زحمتكش و متعهد {-35-}{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناصر
ناصر

منظور از اينكه مردم يك جامعه به بلوغ كافي رسيدن چيست؟

منظور از اينكه مردم يك جامعه به بلوغ كافي رسيدن چيست؟

مشاهده همه ی 56 نظر