لحظه  بروز رسانی 
REZA
ناراحتناراحت
REZA

خيانت را.  معلم ها يادمان دادند. ان جا که گفتند: جاي

خيانت را...... 


معلم ها يادمان دادند.......


ان جا که گفتند:

جاي خالي را بايدپرکرد.....!!!!


رازها و نیازها
مشاهده همه ی 5 نظر
REZA
ناراحتناراحت
REZA

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ : ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــ ــﺖ

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...


ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ :


ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــ ــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !


ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ :


ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟


ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !


ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ..


ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ ،


رازها و نیازها
مشاهده همه ی 2 نظر