لحظه  بروز رسانی 
nasrin
آروم و عادیآروم و عادی
nasrin
پست شماره 318991728 از nasrin

.

مشاهده همه ی 13 نظر
nasrin
آروم و عادیآروم و عادی
nasrin
پست شماره 318975021 از nasrin

.

مشاهده همه ی 3 نظر
nasrin
آروم و عادیآروم و عادی
nasrin
پست شماره 318961893 از nasrin

.

مشاهده همه ی 3 نظر
nasrin
آروم و عادیآروم و عادی
nasrin

گاهی از میان تمام گزینه های روی میز،"سکوت" را انتخاب کن

گاهی از میان تمام گزینه های روی میز،"سکوت" را انتخاب کن
گاهی این سکوتِ لعنتی معجزه میکند...
گاهی با همین سکوتت،یک دنیا حرف میزنی...
گاهی با سکوت زودتر به توافق میرسی...
همیشه "جنگ"،نمیتواند پاسخِ مناسبی باشد...

مشاهده همه ی 1 نظر
nasrin
آروم و عادیآروم و عادی
nasrin
پست شماره 318827057 از nasrin

.

مشاهده همه ی 4 نظر
nasrin
آروم و عادیآروم و عادی
nasrin
پست شماره 318768019 از nasrin

.

مشاهده همه ی 6 نظر