لحظه  بروز رسانی 
nasrin
nasrin

گاهی نباید ناز کشید نباید آه کشید نباید انتظار

گاهی نباید ناز کشید نباید آه کشید نباید انتظار

گاهی نباید ناز کشید
نباید آه کشید
نباید انتظار کشید
نباید درد کشید
نباید فریاد کشید

تنها باید دست کشید و رفت.......

مشاهده همه ی 4 نظر
nasrin
nasrin

زندگی از اولش تلخ بود.!

زندگی از اولش تلخ بود.!زندگی از اولش تلخ بود...!

ما بچه بودیم نمی فهمیدیم.

مشاهده همه ی 4 نظر
nasrin
nasrin

✨زندگي هميشه عالي نيست هميشه احتمال مشکل هست

✨زندگي هميشه عالي نيست هميشه احتمال مشکل هست

✨زندگي هميشه عالي نيست
هميشه احتمال مشکل هست

💫مشکل آخر کار نيست..
بلکه...
شروع يه زندگي متفاوت و تازست...💝

مشاهده همه ی 3 نظر
nasrin
nasrin

✨جواب بعضے حرفا رو بدے، شأن و شخصیت خودت میاد

✨جواب بعضے حرفا رو بدے، شأن و شخصیت خودت میاد

✨جواب بعضے حرفا رو بدے،
شأن و شخصیت خودت میاد پایین..

💫 بزار فڪر ڪنہ حالتو گرفتہ
بزار فڪر ڪنہ برندس..

💫ولے برنده اونیہ ڪہ
این چیزارو جدے نگرفت...💝

مشاهده همه ی 1 نظر
nasrin
nasrin

✨هیچ‌کس تا به حال برنامه‌ای برای ورشکستگی،

✨هیچ‌کس تا به حال برنامه‌ای برای ورشکستگی،

✨هیچ‌کس تا به حال
برنامه‌ای برای ورشکستگی،
چاق شدن و یا تنبلی ننوشته است!

💫این‌ها چیزهایی هستند که
وقتی انسان برنامه‌ای نداشته باشد
اتفاق می‌افتند.💥💝

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nasrin
nasrin

✨اگه منتظر پس گرفتن لطفمون باشیم؛ لطفمون هدیه نیست

✨اگه منتظر پس گرفتن لطفمون باشیم؛ لطفمون هدیه نیست

✨اگه منتظر پس گرفتن لطفمون باشیم؛
لطفمون هدیه نیست...
داد و ستده!💥💝

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Moon shadow
ناراحتناراحت
Moon shadow

در کمک کردن مرز نذاریم بنی آدم اعضای

در کمک کردن مرز نذاریم

در کمک کردن مرز نذاریم

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرندپی نوشت: جهت شرکت در مسابقه فیس نما
ممنونم از بازدیدتون

مشاهده همه ی 111 نظر
nasrin
nasrin

موسیقی شاد باشگاهی.mp3

موسیقی شاد باشگاهی.mp3

موسیقی شاد بآشگاهی

مشاهده همه ی 3 نظر
nasrin
nasrin

♥️وقتے دو قلب براے یکدیگر بتپد ♥️هیچ فاصلہ اے دور

4_5868636527206073161.mp4

♥️وقتے دو قلب براے یکدیگر بتپد
♥️هیچ فاصلہ اے دور نیست
♥️هیچ زمانے زیاد نیست
♥️و هیچ عشق دیگرے
♥️نمیتواند آن دورا ازهم دورکند
♥️محکمترین برهان عشق
♥️اعتمادست

مشاهده همه ی 3 نظر