لحظه  بروز رسانی 
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳
♥ " بــــــــــــــــمـــــــــــان ! " ✨

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★

◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊
❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄

💚🔳 :

کــــــمی بمـــــــان!
کــــــــمی به من نگــــــــاه کن!
نگــــــاهت تنهــــــا دلیل آرامشم است!
در چشـــــمانم نگــــاه کن
در این چشـــــــمان اشــــــک آلود
که همیــــشه درپی رفتن تـــــ❤ـــــو
چشــــــم انتــــــظار به آمدنـــت بود
حــــــال کـــــــــــــه دوباره آمــــدی ؛
چـــــــــــــــــــرا این چنین مرا از خود می رانی ؟
چـــــــــــــــــــرا چشمانت را از من نگاه می داری؟
دیگر تاب و توان ســـــــــ⚜ــــکوت نــدارم
حس فریـــــــــــاد در من به اوج رسیده است
فریـــــــــــــاد دوستت دارمِ صدایم را گوش کن
درحالی که حرفی نمی زنم
به چشمانم نگاه کن
حرفهایم را از نگاهم بخوان
آیــــــــــــــا چیزی هست که در آن ببینی؟
آیــــــــــــــا پاسخ دردهایم را در آن می یابی؟
آری این نهایت حرفهای من اســـــت
که در چشمانم جمع شده اســـــــت
این کلماتی است
که زبانم یارای ادا کردن آن را نداشت و ندارد
این سیل اشک های من نیست
کـــــــــــــه از چشمانم روان شده است،
این تمـــــــــــام حرف های من است
که روزی به تو گفته بـــــــــــودم
چـــــه شد ؟
مگر حرف هایم چــــــه بود ؟
چرا دوباره چشمانت را از من گرفتی؟
مگر نگـــــــــاهم تلخی رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصویر نکشید؟
مگر این نگاه خــــسته؛
خـــــــــسته از فریادهای بی فرجام ؛
از روز های بی تـــــ❤ـــــو بودن
و از بی دلیل بودن رفتنت
و از نامهربانیت سخـــــــــن نگفت؟
مگر تصویر زیبای صورت خودت را
در آخرین باری که درچشمانم نگاه کردی
و در آن به یادگار مانده است را ندیدی؟
چــــــــــــــــــــه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟
چــــــــــــــــــــه بود که اشک از چشمانت جاری؟
شـــــــــــــــــــاید اکنون صدایم را در عین خاموشی زبانم می شنوی
شـــــــــــــــــــاید …
کـــــــــــــــــــمی بمان!
کـــــــــــــــــــمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
مـــــــــــــــــــرا با نگاهت مهمان کنـ•┈┈••✾•🌿 🌺 🌿 •✾••┈┈•ـ─═इई 🍃💟🍃ईइ═─
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مشاهده همه ی 92 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´
♡ " لـــــــــــــــــــــــــــــــــحظه هـــــــا " ♡

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

" دلـــ˙٠•♥•٠˙ــــم " لــــــحظه ای را می خـــــواهد !
که تــــــ❤️ ــــو باشی …
همین کـــــنار نزدیـک به من
درست روبروی چشم هایم
هــــم نفس نفســـــهایم
خــــیره شوم به لــــــــبهایت
دست بکــشم به تـــــک تـــــک اعضای صورتت
بعد چشمهایم را ببندم و …
ببـــــوســـــمت

آن لـــــــــــــــحظه دنـــیای من تمــــــــام می شود .
به خدا که واقعاً تمام می شود

💕ℒℴνℯ💕✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 11 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´
◊ " احســــــــــــــــــــــــــ⚜ــــــــــــــــــاس " ◊

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

زندگی سخــــــــــــتت نیســـــــــــــــــــــــت، زندگی تلــــــــــــــــــخ نیســـــــــــت
زندگی همچون نــــــــــــــــــت های موسیقی بــــــــــــالا و پــــــــــــــایین دارد
گـــــــــاهی آرام و دلنــــواز
گـــــــــــاهی سخت و خــــــــشن
گــــــــــــــاهی شــــــاد و رقص آور
گــــــــــــــــــــاهی پر از غم
زندگی را باید احســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس کرد💕ℒℴνℯ💕✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 46 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥ " دیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــت " ♥️

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

اولین دیدارمان را به یاد داری
بعد ازآن سال های دور…؟
چشمان عسلی ات می خندیدند و من …
دوباره طبق عادت همیشگی گونه هایم سرخ شدند و تو قهقهه زدی…
تماشایت می کردم …
تماشایم می کردی …
زل زده بودم به آن چند تار سپید لابه لای موهایت …
پرسیدی : پیر شدم ؟
و پاسخ شنیدی نه….
نه زیاد. اما تو با خود زمزمه کردی …
میوه ممنوعه پیرم کردی…
رفتی ولی از خوابم نرفتی !
رفتی ولی از شعرم نرفتی !…
و من …
طاقت نداشتم از دیدنم اینگونه عذاب بکشی …
دوباره بی وفایی کردم …
اولین دیدارمان آخرین دیدارمان بود…

🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️


✨┄┄ ✿❀ ❀✿┄┄✨
◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊

مشاهده همه ی 58 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳
◊ " دوستش دارم " ♡♡♡♡♡♡

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★

◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊
❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄

💚🔳 :

سلام به همه...

نمیدونم باید از کجا شروع کنم !
یه پست ساده ، یه پست خاطره انگیز ، یه پست دردو دل ، یه پست بدون گفتگو ، یه پست صدا بدون حرف ، یا به قول بچه ها یه پست چالشی.

اصلا بیاید بدون حاشیه رفتن بریم سر اصل مطلب . !
این اهنگی که گذاشتم خیـــــــلـــی دوســـــتــــش دارم وقتی گوش بهش میدم دوست دارم صدها بار نه هـــــــــــــــــــزار ها بار گوش بدم بهش

چون . . .

منو می بره به گذشته ها و به خاطرات ، به روزهای خوب و بدی که دیگه نیستن .

از اون همه خاطره فقط این آهنگ باقی مونده .

ازتون می خوام آهنگی رو که دوست دارید و باهاش کلی خاطره دارید و یا باهاش احساس خوبی دارید رو برام تو نظرات (کامنت ها) لینکشو بفرسید .

اگه خواستید یا دوست داشتید می تونید خاطراتشم بنویسید .


فقط می تونید یه دونه آهنگ بفرستید.

این پست موقت است .


🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️.

✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 154 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊◊❣🍃💔🍃❣◊◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊◊❣🍃💔🍃❣◊◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄
❣ " حـــــــرف بـــــزن… "❣

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◊◊❣🍃💔🍃❣◊◊
❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄
💚🔳 :

حـــــــرف بـــــزن…
صدایت را دوست دارم
بگو…
فقط بگو
چــه فـــرق دارد
از مـــن ،
از تـــــ ـــــو
از بــــاران
در آغــوشــم بــگــیــر
و در گــوشــم
از مـــــانـــــدن بــــگـــــو
از دوستت دارم هایی بگو
که از شنیدنش دلم بریزد !!
گــــونــــه هــای خــــجــالـــــتــی ام رنـــگ بـــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو
که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــــرچـــه خـــودت مـــیـــخـــواهــی
از خـــودت بـــگـــو
چـــه فــرق دارد از چـــه
فـــقــــط بـــگــــو
حـــرف بـــزن
عاشقانه صدایت را دوست دارم
ـ•┈┈••✾•🌿 🌺 🌿 •✾••┈┈•ـ─═इई 🍃💟🍃ईइ═─
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مشاهده همه ی 380 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳
" خدایــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــا . . . "

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★

◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊
❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄

💚🔳 :

خدایــــــــــــــــــــ♥ـــــــــــــــــــــــا . . .

ﮔـــﺮﯾـﺴﺘــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﺍو ﺍﺯﺗـــﻪ دلـــ˙٠•♥•٠˙ــــ
تـــــ❤ـــــو ﺑـــــــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐﻦ
ﺧــــــﺪﺍﯾـــــــــ♥ــــــــﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤــﺶ
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧــــﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺣﺘـــــﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪﻯ کردم
بـه اﻭ بگو ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤــــــﺶ
ﻣــــﻬـــــــــــــــﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷـــــﺖ
ﻣــــﻬـــــــــــــــﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻭ ﺷﺎﺩﻡ

*ﺑﮕﻮ ﺑــﻤــﺎﻧﺪ* .💌


🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️.
✨┄┄✿❀ ♡ ❀✿┄┄✨
◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊

نظرات برای این پست غیر فعال است
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
❤️ " آرزو " ❤️

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•

💚🔳 :

خوشبختی دیگران

از خوشبختی تو کـــــــــــــــــــــــــــــم نمیکند …

و ثروت آنان، رزق تو را کـــــــــــــــــــــــــــم نمیکند

و صحت آنان، هرگز سلامتی تـــــــــــــــــــــــو را نمی گیرد

پـــــــــــــــــــــس مهربان باش

و آرزو کن بــــــــــــــــــــــــــــرای دیگران

آنچه را که آرزو میکنی بـــــــــــــــــرای خــــــــــــــــــــــودت🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️.

❤️ آرزو میکنـــــــــــم سال نـــــــــو خوبی داشته باشید.


✨┄┄ ✿❀ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

نظرات برای این پست غیر فعال است
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´
♡ " دلـــــــتنگــی هــــــــــــــــــــــــــا " ♡

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

گـــــــــــــــــاهی دلت می‌‌خواهد
دنج ‌ترین گوشه دنــــــــیا بنشینی و
با خیــــال راحت
دلــــــــــــــتنگی ‌‌هایت‌ را پهن کنی‌ و
دوستت دارم‌ ها را فریاد بزنی‌
برای کــــــــسی‌ که قرار نیست
هــــــــیچ وقت بــــــفهمد دوستـــــش داری . . .🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️.

┄┄ ✿❀ ❀✿ ┄┄
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

نظرات برای این پست غیر فعال است
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´
♥ "بـــیــــــــــــــــــــــــــــــــا " ♥

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

همیشه آخریــن سطر برایــش می‌‌نوشتم
” روزی بیــــا که برایِ آمــدن دیر نشده بــاشد ”
می‌ نوشتم
” روزی بیـــا که هنوز دوستـــღـت داشته بــاشم
که هنوز دوستم داشته بــاشی‌ ”
می‌ نوشتم
در نبودنــــت به تمام ذرات زندگی‌ کــافر شده ام
جز ایمــــانِ به بازگشتِ تو
امروز می‌‌نویسم
یقینـا آمده است
ولی‌ روزی که من از هراسِ دیوار ها
خــانه را که نه
خودم را تــــــــــــــرک کـــــــــرده بودم.


🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️.
✨┄┄✿❀ ❀✿┄┄✨
◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊

نظرات برای این پست غیر فعال است