لحظه  بروز رسانی 
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄
" مـــــــ تـــــ❤ ـــــو ـــثل "

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


┄┄┅┅🍃✿❀💜🍃✿┅┅┄


💚🔳 :

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل ستاره می درخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تـــــ ـــــو زیباست💕ℒℴνℯ 💕
✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄
✨ " دانســــــــــــــتن " ◊

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


┄┄┅┅🍃✿❀💜🍃✿┅┅┄


💚🔳 :

تنهای تنهایم...

چرا کسی نمیداند که من پر از خالیم؟

دلـــ˙٠•♥•٠˙ــــم برایت تنگ است...

و تـــــ ـــــو هیچ گاه نخواهی دانست

شاید هم روزی بــــــدانی

که ان روز دیگر دیر است دنیای من...

چقدر از تـــــ ـــــو دورم وبه تـــــ ـــــو نزدیکم.

قــــــــــــلبم را میگویم که به تـــــ ـــــو نزدیک است خیالت راحت...

در قــــــــــــــلبم تنــــــها

تـــــ ـــــو هستی و

تـــــ ـــــو هستی

و تـــــ❤ ـــــو...🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️


─═इई 🍃💟🍃ईइ═─
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مشاهده همه ی 16 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄
♥ " بــــــــــــــاور " ♡

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


┄┄┅┅🍃✿❀💜🍃✿┅┅┄


💚🔳 :

کسی که بــــــــــاورت دارد
یک قـــــــــــــدم جلوتر از کسی است که دوستت دارد
دلم از نبودنت پر است
هر روز خاطراتم را الک میکنم و جز دلـــــــــــــــتنگی تو چیزی برایم نمیماند
نــــــــــــــــــه تو آمدی
نــــــــــــــــــه فراموشی
خیالی نیست
من کـــــــوه میشوم و پای نبودن هایت میمانم
اما ای کـــــــاش میدانستی بـــــــی تـــــ ـــــو تمام لحظاتم رنـــــــگ پاییزند…ℒℴνℯ 💕💕✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 6 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ 。💕*゚゚*💕∵💕*゚゚*💕。 ∵❤️

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ 。💕*゚゚*💕∵💕*゚゚*💕。 ∵❤️
❊ " غــــــــــــــــریـــــبه " ❋

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★💕*゚゚*💕💕*゚゚*💕。 ∵❤️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•♡´♡ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

دلـــ˙٠•♥•٠˙ــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!!

روزایی که به هم میگفتیم شما!!!

روزایی که دسته همو نمیگرفتیم از خجالت!!!
روزایی که اگه میخواستیم بغله هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!!
روزایی که اسمه همو بی دلیل صدا میکردیم تا اون (جانم) رو بشنویم!!!
روزایی که از یه ثانیه بعدمون خبر نداشتیم ولی برا چند ماهه بعدمون حرف میزدیم!!!

روزایی که از کجا تا کجا میرفتیم تا فقط چند دقیقه همو ببینیم!!!
روزایی که هرروز از هم میپرسیدیم چقدر دوسم داری؟؟؟ تنهام نمیزاری؟؟؟

روزایی که اسمه همدیگرو همه چی سیو میکردیم جز اسم خودمون!!!
روزایی ک تو بارون منتظرت بودم!!!
روزایی کـــــــــه…..
کاش هیچوقت نمیشناختیم همو!!!
من که باختم!!! توام باختی؟ !! کی برده پس؟؟؟
این دنیای نامرد🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️


─═इई 🍃💟🍃ईइ═─
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مشاهده همه ی 32 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ┄┄┅┅🍃✿❀💜❀🍃✿┅┅┄
♡ " تـــــ❤ـــــو " ♡

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


┄┄┅┅🍃✿❀💜🍃✿┅┅┄


💚🔳 :

دلتنگ تـــــ ـــــوام،
تا شادمانه مرا ببینند
شاخه‌ها
به شکل نام تـــــ ـــــو سبز می‌شوند،
پرنده کوچکی که نمی‌دانم نامش چیست
حروف نام تـــــ ـــــو را
بر کتابم می‌ریزد،
آفتاب
به شکل پروانه‌ای از مس
گرد صدایم
بال می زند،
و می‌دانم سکوت
فقط به خاطر من سکوت است،
اما من
دلـــ˙٠• •٠˙ــتنگ تـــــ ـــــوام
شعر می‌نویسم
و واژه‌هایم را کنار می زنم
که تـــــ ـــــو را ببینم .
💕ℒℴνℯ 💕
✨┄┄ ✿❀ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 145 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄ 💚🔳
♥ " بــــــــــــــــمـــــــــــان ! " ✨

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★

◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊
❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄

💚🔳 :

کــــــمی بمـــــــان!
کــــــــمی به من نگــــــــاه کن!
نگــــــاهت تنهــــــا دلیل آرامشم است!
در چشـــــمانم نگــــاه کن
در این چشـــــــمان اشــــــک آلود
که همیــــشه درپی رفتن تـــــ❤ـــــو
چشــــــم انتــــــظار به آمدنـــت بود
حــــــال کـــــــــــــه دوباره آمــــدی ؛
چـــــــــــــــــــرا این چنین مرا از خود می رانی ؟
چـــــــــــــــــــرا چشمانت را از من نگاه می داری؟
دیگر تاب و توان ســـــــــ⚜ــــکوت نــدارم
حس فریـــــــــــاد در من به اوج رسیده است
فریـــــــــــــاد دوستت دارمِ صدایم را گوش کن
درحالی که حرفی نمی زنم
به چشمانم نگاه کن
حرفهایم را از نگاهم بخوان
آیــــــــــــــا چیزی هست که در آن ببینی؟
آیــــــــــــــا پاسخ دردهایم را در آن می یابی؟
آری این نهایت حرفهای من اســـــت
که در چشمانم جمع شده اســـــــت
این کلماتی است
که زبانم یارای ادا کردن آن را نداشت و ندارد
این سیل اشک های من نیست
کـــــــــــــه از چشمانم روان شده است،
این تمـــــــــــام حرف های من است
که روزی به تو گفته بـــــــــــودم
چـــــه شد ؟
مگر حرف هایم چــــــه بود ؟
چرا دوباره چشمانت را از من گرفتی؟
مگر نگـــــــــاهم تلخی رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصویر نکشید؟
مگر این نگاه خــــسته؛
خـــــــــسته از فریادهای بی فرجام ؛
از روز های بی تـــــ❤ـــــو بودن
و از بی دلیل بودن رفتنت
و از نامهربانیت سخـــــــــن نگفت؟
مگر تصویر زیبای صورت خودت را
در آخرین باری که درچشمانم نگاه کردی
و در آن به یادگار مانده است را ندیدی؟
چــــــــــــــــــــه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟
چــــــــــــــــــــه بود که اشک از چشمانت جاری؟
شـــــــــــــــــــاید اکنون صدایم را در عین خاموشی زبانم می شنوی
شـــــــــــــــــــاید …
کـــــــــــــــــــمی بمان!
کـــــــــــــــــــمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
مـــــــــــــــــــرا با نگاهت مهمان کنـ•┈┈••✾•🌿 🌺 🌿 •✾••┈┈•ـ─═इई 🍃💟🍃ईइ═─
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مشاهده همه ی 308 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´
♡ " لـــــــــــــــــــــــــــــــــحظه هـــــــا " ♡

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

" دلـــ˙٠•♥•٠˙ــــم " لــــــحظه ای را می خـــــواهد !
که تــــــ❤️ ــــو باشی …
همین کـــــنار نزدیـک به من
درست روبروی چشم هایم
هــــم نفس نفســـــهایم
خــــیره شوم به لــــــــبهایت
دست بکــشم به تـــــک تـــــک اعضای صورتت
بعد چشمهایم را ببندم و …
ببـــــوســـــمت

آن لـــــــــــــــحظه دنـــیای من تمــــــــام می شود .
به خدا که واقعاً تمام می شود

💕ℒℴνℯ💕✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 26 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─ ♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´
◊ " احســــــــــــــــــــــــــ⚜ــــــــــــــــــاس " ◊

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

زندگی سخــــــــــــتت نیســـــــــــــــــــــــت، زندگی تلــــــــــــــــــخ نیســـــــــــت
زندگی همچون نــــــــــــــــــت های موسیقی بــــــــــــالا و پــــــــــــــایین دارد
گـــــــــاهی آرام و دلنــــواز
گـــــــــــاهی سخت و خــــــــشن
گــــــــــــــاهی شــــــاد و رقص آور
گــــــــــــــــــــاهی پر از غم
زندگی را باید احســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس کرد💕ℒℴνℯ💕✨┄┄ ✿❀ ♡ ❀✿ ┄┄ ✨
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

مشاهده همه ی 113 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥ " دیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــت " ♥️

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★◈‌─┅─═ঊঈ 💗 ঊঈ═─┅─
♥•.¸¸.¸¸¸.¸.•´ •.¸¸.¸¸¸.¸.•♥

💚🔳 :

اولین دیدارمان را به یاد داری
بعد ازآن سال های دور…؟
چشمان عسلی ات می خندیدند و من …
دوباره طبق عادت همیشگی گونه هایم سرخ شدند و تو قهقهه زدی…
تماشایت می کردم …
تماشایم می کردی …
زل زده بودم به آن چند تار سپید لابه لای موهایت …
پرسیدی : پیر شدم ؟
و پاسخ شنیدی نه….
نه زیاد. اما تو با خود زمزمه کردی …
میوه ممنوعه پیرم کردی…
رفتی ولی از خوابم نرفتی !
رفتی ولی از شعرم نرفتی !…
و من …
طاقت نداشتم از دیدنم اینگونه عذاب بکشی …
دوباره بی وفایی کردم …
اولین دیدارمان آخرین دیدارمان بود…

🍃🌼🍃🌼🍃🌼🍃♥️


✨┄┄ ✿❀ ❀✿┄┄✨
◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊♥◊

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 58 نظر
nasser
nasser

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊◊❣🍃💔🍃❣◊◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★ ◊◊❣🍃💔🍃❣◊◊ ❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄
❣ " حـــــــرف بـــــزن… "❣

*•.¸★★¸.•¨*•.¸★`*•.¸★★¸.•¨`*•.¸★`*•.¸★


◊◊❣🍃💔🍃❣◊◊
❥❥❥◈‌┅═℘═┅┅───┄
💚🔳 :

حـــــــرف بـــــزن…
صدایت را دوست دارم
بگو…
فقط بگو
چــه فـــرق دارد
از مـــن ،
از تـــــ ـــــو
از بــــاران
در آغــوشــم بــگــیــر
و در گــوشــم
از مـــــانـــــدن بــــگـــــو
از دوستت دارم هایی بگو
که از شنیدنش دلم بریزد !!
گــــونــــه هــای خــــجــالـــــتــی ام رنـــگ بـــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو
که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــــرچـــه خـــودت مـــیـــخـــواهــی
از خـــودت بـــگـــو
چـــه فــرق دارد از چـــه
فـــقــــط بـــگــــو
حـــرف بـــزن
عاشقانه صدایت را دوست دارم
ـ•┈┈••✾•🌿 🌺 🌿 •✾••┈┈•ـ─═इई 🍃💟🍃ईइ═─
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 380 نظر