لحظه  بروز رسانی 
پگاه خانم
ناراحتناراحت
پگاه خانم

یروز خیلی خوب با اون حرکت همیشگی زبونم دوستون دارم

1438149481507391_jpg.jpg

یروز خیلی خوب با اون حرکت همیشگی زبونم دوستون دارم

مشاهده همه ی 3 نظر
پگاه خانم
ناراحتناراحت
پگاه خانم

فکــر می کنـــی همیشــــــه کســــــــی هسـت که" تــــو" برایــش خــــــودت را

فکــر می کنـــی همیشــــــه کســــــــی هسـت
که" تــــو" برایــش خــــــودت را " شمـــــــا " جــا بزنــــی
و" او" شمـــــا را در دل " تـــــــو" صـــدا کنـد
به همیـــن " ش " اول " شمـــــــا " قســـــــــم
یـــــــک روز دلـــــــت ضعـــــــــف می کنـد بــرای
" تــــــــو" شــدن بــرای " او"
روزی کـه
" او" مـی شــــــود
" شمــــــــا "..

49186327474265430198.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر