لحظه  بروز رسانی 
یاسمین
مهربونمهربون
یاسمین

عکس و تصویر Sh

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد - زهرا
عاشقعاشق
محمد - زهرا

پدرم کارگر بودمرد با‌ ایمانی که هر‌بار نماز می‌خواند، خدااز دست‌هایش خجالت می‌کشید

پدرم کارگر بود
مرد با‌ ایمانی 
که هر‌بار نماز می‌خواند،

خدا
از دست‌هایش 
خجالت می‌کشید ...
" سابیر هاکا "

مشاهده همه ی 3 نظر
یاسمین
مهربونمهربون
یاسمین

ماه ربیع الاول ماه نزول برکت مبارک

عکس و تصویر ماه ربیع الاول ماه نزول برکت

ماه ربیع الاول ماه نزول برکت مبارک

مشاهده همه ی 3 نظر
یاسمین
مهربونمهربون
یاسمین

عکس و تصویر مار هفت سر

مشاهده همه ی 3 نظر