لحظه  بروز رسانی 
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

تو مرا آزردی. که خودم کوچ کنم از شهرت

تو مرا آزردی...
که خودم کوچ کنم از شهرت..
تو خیالت راحت!
میروم از قلبت....
میشوم دورترین خاطره در شبهایت
تو به من میخندی !
و به خود میگویی: باز می آید و میسوزد از این عشق ولی.....
برنمی گردم ، نه !!!
میروم آنجا که دلی بهر دلی تب دارد...
عشق زیباست و حرمت دارد...

مشاهده همه ی 40 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

مهم نیست چه فکر میکردم و چه شد! حالا تمام احساسم-خوب،بد/زشت،زیبا-تمام

مهم نیست چه فکر میکردم و چه شد!
حالا تمام احساسم-خوب،بد/زشت،زیبا-تمام شد، ته گرفت و سوخت!
من خودم هستم؛ بی عشوه و کرشمه، بی سیاست، بی ...
خودم هستم ؛ گاه آرام، گاه ناآرام..
من همین "خودم" را که تا انتهای مهلکه عشق رفت و زنده بیرون آمد، همین خودم را دوست دارم!


مشاهده همه ی 21 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

قراره دوباره عاشق شمواسه بار دوم قراره نیمه قلبمو بدم به

قراره دوباره عاشق شم

واسه بار دوم قراره نیمه قلبمو بدم به کسی

نیمی از وجودم 13 سال پیش واسه کسی شد

الانم نیمه دوم وجودمو میخوام ببخشم

میخوام عاشق شم

.

.

.

.

.

.

میخوام واسه بار دوم خاله شم

خاله شدن بهترین حس دنیاست

مشاهده همه ی 72 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

یکی میاد میگه امید داری به عشق قبلیت واسه همین دل

یکی میاد میگه امید داری به عشق قبلیت

واسه همین دل نمیدی به کسی

.

.

.

من امید ندارم

فقط نمیخوام واسه فراموش کردن یکی که رفته

دیگری بیاد تو زندگیم

( این یعنی نامردی )


مشاهده همه ی 131 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

کاش یکیبیادحالمخوب شه!!!ولیکسی نیست

کاش

یکی

بیاد

حالم

خوب

شه!!!

ولی

کسی

نیست...

مشاهده همه ی 72 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

اگه این موهام باشه. کی میخوادش؟؟؟

اگه این موهام باشه....


کی میخوادش؟؟؟

مشاهده همه ی 146 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

یه وقت هایی به یه جایی توو زندگیت میرسی

یه وقت هایی
به یه جایی توو زندگیت میرسی
که از خودت سوال میپرسی،
"چرا هنوز دنبال چیزی میرم که،
حتی دیگه نمیخوامش!؟

اینم اوضاع من....

{-w17-}


مشاهده همه ی 133 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

مشاهده همه ی 85 نظر
sahar
خجالتیخجالتی
sahar

مشاهده همه ی 61 نظر