لحظه  بروز رسانی 
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

آس ِ در مشتِ مرا            لاشخوران قاپ

آس ِ در مشتِ مرا 
           لاشخوران قاپ زدند

کرکسان, قاعده را
              از همه بهتر بلدند...


مشاهده همه ی 7 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

جای دارو دکترم تنها "سفر" تجویز کرد گفت گاهی دل


جای دارو دکترم تنها "سفر" تجویز کرد

گفت گاهی دل بریدن "رو به راهت" میکند...

مشاهده همه ی 3 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

آسان تر نگاهم کن!منتا عشق بیشتر نخوانده ام.!

آسان تر نگاهم کن!
من
تا عشق بیشتر نخوانده ام..!

مشاهده همه ی 9 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

باسلام واحترام خدمت همه دوستان من اومدم ومجددا فیس رنگ واب تازه

باسلام واحترام خدمت همه دوستان 
من اومدم ومجددا فیس رنگ واب تازه بخودگرفت ...{-26-}{-26-}
{-26-}{-26-}

مشاهده همه ی 4 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

باران كه گرفت غربتم را شستم تنهايي كنج عزلتم راباران كه گرفت غربتم را شستم

تنهايي كنج عزلتم را شستم

يك شب تو به خواب من مرا بوسيدي

يك هفته بعد صورتم را شستم

مشاهده همه ی 7 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

 چه کسی داور است؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی

 چه کسی داور است؟


لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی میپوشند و هندی ها برای عزا.
من باید چه لباسی بپوشم؟
تمام استنباط ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است.
ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزی اش میکنند برای آنکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواسته اند.
با اینهمه ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم.
پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟
و مگر ما چند بار به دنیا می آییم؟!


مشاهده همه ی 2 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

هیچ چیزی را نمی توان به کسییاد داد، ولی می

هیچ چیزی را نمی توان به کسییاد داد،

ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد...

مشاهده همه ی 1 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

مشــت خود باز مکـــن من که می دانم چه هســـت

مشــت خود باز مکـــن

من که می دانم چه هســـت در میــان مشت تـــو ...!

دوریــت را ، پــوچ یا گــل با ختـــــــــی !

دست تو عمریست بر من رو شـــده !

قهـــر ، قهـــر تا انتهـــای کوچه ی دلتنگـــیم

تا ســـک ســـک آغـــــــوش تو...

مشاهده همه ی 3 نظر
nazanin
مو قشنگمو قشنگ
nazanin

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡِ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺭﺍ ﻭﺟﺐ ﮐﺮﺩﻩ

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﺍ ﺑﮕﯿﺮ

ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡِ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺭﺍ ﻭﺟﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ


ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖِ ﺗﻮ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯼِ ﺗﻮ

ﻧﯿﺴﺖ …

مشاهده همه ی 1 نظر