لحظه  بروز رسانی 
arash
آروم و عادیآروم و عادی
arash

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ

ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺗﻨﺘﻪ
ﯾﻪ ﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖ
ﯾﻪ ﺗﺎﭖ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﺳﻔﯿﺪ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﻃﻮﻟﺶ ﺩﺍﺩﯼ
ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻓﺘﻢ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﺮﺩﻡ…
خدایا از آفرینش دخدرا مشکریم..:))

مشاهده همه ی 1 نظر
arash
آروم و عادیآروم و عادی
arash

بهشت اونقدر هم که میگن خوب نیستا.فکرشو بکن همه پیامبرا و

بهشت اونقدر هم که میگن خوب نیستا...

.

.

.

.

.

فکرشو بکن همه پیامبرا و اماما نشستن تو میخوای پاهاتو دراز کنی

آدم روش نمیشه. آخ

من که میرم جهنم با جنيفر اینا... 

مشاهده همه ی 1 نظر
अली रजा
خوشحالخوشحال
अली रजा

بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست امّـــــــــــا. آنچه در قسمت چپ

بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست
امّـــــــــــا......
آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،
اقیــــانــــوس محبّـــت است.
بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست ،
امّــــــــــا .....
سخن که میگویند، در جادوی کلامشان غرق میشوی
بعضیها قد و قامتشان معمولیست
امّــــــــــا.....
حضورشان تپش قلب می آورد
بعضیها خیلی معمولی هستند
امّـــــــــا ....
همین معمولی بودنشان ، است که در کنارشان به ارامش میرسی
فقط آرامش مهم است.
ثروت،شهرت،زیبایی و جمال...
همه عادی میشوند
فقط قلب آدم هاست که اهمیت دارد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥ 3ahand ♥
خوشتیپخوشتیپ
♥ 3ahand ♥

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﻨﺘﯽ : . . . . ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻏﺎﺭ

ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺟﻨﺘﯽ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻏﺎﺭ ﺣﺮﺍ
ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﯾﺰﯾﺪ
ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ
ﺧﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍ ﺟﻮﻧﻢ
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻮﺭﺵ ﮐﺒﯿﺮ
ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺣﺠﺮﺍﻻﺳﻮﺩ
ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺪﺍ
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺟﻮﻧﻢ
ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭ ﻓﺮﻭﺷﯽ
ﻧﺠﺎﺭﯼ ﻧﻮﺡ
ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ
ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻨﻌﺎﻥ
ﺭﺍﺯﯼ ﻋﺮﻕ ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺑﺮﻕ ﮐﺎﺭ
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻼﻝ
ﯾﺎﺭ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ
ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﺯﻟﯿﺨﺎﺧﻂ ﺛﺎﺑﺘﺶ
ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺧﻮﻧﻪ
ﻋﺰﺭﺍﺋﻴﻞ :D

مشاهده همه ی 3 نظر
majid
ناراحتناراحت
majid

میگن ، بچه که خیلی ساکته یا شاشیده یا ریده. .

میگن ، بچه که خیلی ساکته یا شاشیده یا ریده..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بچه ها کجاید؟
خیلی ساکتید...

مشاهده همه ی 1 نظر

یه کرم خاکی خودشو تکوند ،  بعدش دیگه فقط یه کرم

یه کرم خاکی خودشو تکوند ، 

بعدش دیگه فقط یه کرم معمولی بود !.

خنده دار نبود؟
ب درک
والاااا
اینگار دلقکشونم

مشاهده همه ی 1 نظر

شبی پیرمردی از راهی میگذشت که در یک دستش سطلی آب

شبی پیرمردی از راهی میگذشت که در یک دستش سطلی آب و در دست دیگرش مشعلی از آتش بود

مردم او را گفتند آیا میخواهی با آن آب ، آتش دوزخ را خاموش کنی و با آن مشعل، بهشت را بسوزانی تا مردم خدا را به خاطر خودش پرستش کنند؟
پیرمرد گفت: نه ، عن دارم ، میرم برینم

مشاهده همه ی 2 نظر

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺍﺳﻤﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﻠﯿﻮﻧﺘﻮ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﮐﺴﯽ

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺍﺳﻤﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﻠﯿﻮﻧﺘﻮ ﺑﯽ ﺣﺲ ﮐﻦ ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ
.
.
.
ﻗﻠﯿﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﮕﻪ ﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯿﺸﻪ ؟؟
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﻨﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻪ

مشاهده همه ی 2 نظر