لحظه  بروز رسانی 
nazanin tatality
آروم و عادیآروم و عادی
nazanin tatality

تو دوری زمن من بیقرارتمتو عشقی من من عاشقتموفای تو چنان

تو دوری زمن من بیقرارتم

تو عشقی من من عاشقتم

وفای تو چنان بود ک کرد مرا حیران ک چنان باوفا هستی تو ای مهربان

شعر بلد نیستم بیت بلد نیستم هرچه گویم خود ندانم چ گویم

باز میگویم فاش میگویم تو را میگویم گر شوی خوشحال من میشوم

باحال همچو طوطیه رنگین شمال تو اهو باش

من در غربت تو میکشم انتظار چون دوستت دارم هستم بی قرار

مشاهده همه ی 3 نظر