لحظه  بروز رسانی 
NEDA_N
آروم و عادیآروم و عادی
NEDA_N

صادق هدایت چه قشنگ گفت: نابینا غصه نخور . . در

صادق هدایت چه قشنگ گفت:
نابینا غصه نخور . .
در دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد
ماهم که میبینیم خود را به کوری زده ایم باور کن!
ماهی ها گریه شان دیده نمیشود . .
گرگ ها خوابیدنشان
عقاب ها سقوطشان 
و انسان ها درونشان...

مشاهده همه ی 13 نظر
NEDA_N
آروم و عادیآروم و عادی
NEDA_N

ﻣﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮم ﻣﺮﺍ،              نکته ﺍﯼ

sbk76a9s8sj6h0kieeh5.jpg

ﻣﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮم ﻣﺮﺍ،              نکته ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ          ﺍﺯ ﺑﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ

ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻣﺸﻮ      ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺒﺖ ﺧﯿﺰﻧﺪ،        ﮔﺮ ﺷﻮﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﻊ،

ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﯾﺰﻧﺪ...................

مشاهده همه ی 13 نظر
NEDA_N
آروم و عادیآروم و عادی
NEDA_N

سرم را نه ظلم خم میکند . نه ترس .نهسرم را نه ظلم خم میکند ...
نه ترس ..نه فقر ...
و نه هیچ چیز دیگر

اما سرم برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادر...


مشاهده همه ی 8 نظر
NEDA_N
آروم و عادیآروم و عادی
NEDA_N

الهی امین...

79199634843705248191.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر