لحظه  بروز رسانی 
نازلی
نازلی

تنها یک قانون در احساسات و عشق وجود داره

تنها یک قانون در احساسات و عشق وجود داره

تنها یک قانون در احساسات و عشق وجود داره
کسی رو ک دوسش داریم باید تا ابد باشه
و خوشبختیش آرزومون باشه
خوشبخت باشی مهربونم در هر جای دنیا که هستی

پست آخر

با تو اولین بار اینجا و در همین گروه عشق آشنا شدم
با تو اولین بار همینجا باعث شد بتونم از نزدیک ببینمت بیرون
با تو اولین بار بیمارستان شد بهشت برام تا دیدمت
با تو اولین بار عشق رو آموختم و تجربه کردم
با تو اولین بار فهمیدم یک مرد چقدر مرد هست و با گذشت
با تو..........
میخام از جملاتت استفاده کنم که یکبار برام گفتی و بگم
خدا کنارت هر جا هستی
در نهان قلبم و روحم خوشبختیت آرزومه و از خدا جون میخام قسمتت بهترین باشه در تمام طول عمر
منم با خودم کنار میام اما دوستت داشتن رو تا ابد درونم حفظ میکنم

در پایان از مدیران مهربون گروه ققنوس عشق و همه مدیران خوب و مهربون که عضو کوچکی بودم خواستم خیلی ممنون و مرسی بگم و ببخشینم اگر اشتباهی داشتم
در پناه خداجون همه شما خوبها باشید
خدافظ

خنده ام نشان گریه هست
اما تو را خنده رو باشد همه جا

ققنــــــــوس عــــــــــشق
نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است!

باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است!

باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است!
باز می خندم که خیلی! گر چه می دانی که نیست
دنیای عشق مرا فروخت ولی کاش دست کم
چون بردگان مرا به تماشا نمی گذاشت!
تنهام بدون تو
تنها

نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺷﻮﻕ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼـﻮﺭ ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ کنارم ﺑﻤﺎﻥ ﺍی

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺷﻮﻕ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼـﻮﺭ ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ کنارم ﺑﻤﺎﻥ ﺍی

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺷﻮﻕ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼـﻮﺭ ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ
کنارم ﺑﻤﺎﻥ ﺍی ﺧﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺏ ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣــﻦ به نفست بند
عشق را بر من مشق کن و غلط آن پای من جریمه اش

نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

لازمم هست که تعهد خودم را فراموش نکنم در وجودم برای

لازمم هست که تعهد خودم را فراموش نکنم در وجودم برای

لازمم هست که تعهد خودم را فراموش نکنم در وجودم برای او
و چه تعهد شیرینیست
دستهایش و رفتارش و متانتش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد
حرام
حرام
کجایی ای شبیه شاملو برایم!!

ققنــــــــوس عــــــــــشق
نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

تنهایم بی تو تنهای تنها تنهایی که از

تنهایم بی تو تنهای تنها تنهایی که از

تنهایم بی تو
تنهای تنها
تنهایی که
از تنهایی
تنها
تنها را میشناسد
و تنها
تنهاییش را
با تنهایی
سپری میکند
و من بی تو هنوزم تنهام

نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

اولین بار که دیدمش سرش پایین و بزیر بود

اولین بار که دیدمش سرش پایین و بزیر بود

اولین بار که دیدمش
سرش پایین و بزیر بود
پرسیدم اهل شعر هستی؟
تا نگاهم کرد
فکر نمی کردم اینقدر شاعر باشد
چشمانش دیوان بود
و همان شد سر فصل عاشقی ام بر او

نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

بنشین و ببین که تو را نیست کسی یارتر

بنشین و ببین که تو را نیست کسی یارتر

بنشین و ببین
که تو را نیست
کسی یارتر از ما بر هم
برایم سر رشته شادیست
خیال خوش تو

نظرات برای این پست غیر فعال است
نازلی
نازلی

می خواهم بگویم فالها دروغ نمی گویند برایم تو بر

می خواهم بگویم فالها دروغ نمی گویند برایم تو بر

می خواهم بگویم فالها دروغ نمی گویند
برایم تو بر آورده خواهی شد
ولی انگار کمی دیرتر

همسفرعشق...
نظرات برای این پست غیر فعال است