موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

مصرف غذاهای سرشار از کلسیم موجب کاهش خطر بروز سرطان

rlf1_1.jpg

مصرف غذاهای سرشار از کلسیم موجب کاهش خطر بروز سرطان روده و پولیپ‌‌های روده می‌‌شود 

توصیه می‌‌شود مقادیر توصیه شده کلسیم روزانه از طریق منابع غذایی تأمین شود. مقدار توصیه شده کلسیم روزانه 1000 میلی‌‌گرم در افراد سنین 50-19 سال و 1200 میلی‌‌گرم در افراد بالای 50 سال است.
لبنیات منبع مناسب کلسیم است. کلسیم همچنین در سبزیجات برگ‌‌دار وجود دارد. افرادی که برای تأمین کلسیم از لبنیات استفاده می‌‌کنند باید برای کاهش مصرف چربی‌‌های اشباع شده از لبنیات کم چرب یا بدون چربی استفاده کنند.

لطفا گروه ما را دنبال کنید

مطالب تکمیلی در :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

مصرف غذاهای سرشار از کلسیم موجب کاهش خطر بروز سرطان

rlf1_1.jpg

مصرف غذاهای سرشار از کلسیم موجب کاهش خطر بروز سرطان روده و پولیپ‌‌های روده می‌‌شود 

توصیه می‌‌شود مقادیر توصیه شده کلسیم روزانه از طریق منابع غذایی تأمین شود. مقدار توصیه شده کلسیم روزانه 1000 میلی‌‌گرم در افراد سنین 50-19 سال و 1200 میلی‌‌گرم در افراد بالای 50 سال است.
لبنیات منبع مناسب کلسیم است. کلسیم همچنین در سبزیجات برگ‌‌دار وجود دارد. افرادی که برای تأمین کلسیم از لبنیات استفاده می‌‌کنند باید برای کاهش مصرف چربی‌‌های اشباع شده از لبنیات کم چرب یا بدون چربی استفاده کنند.

لطفا گروه ما را دنبال کنید

مطالب تکمیلی در :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

مصرف غذاهای سرشار از کلسیم موجب کاهش خطر بروز سرطان

rlf1_1.jpg

مصرف غذاهای سرشار از کلسیم موجب کاهش خطر بروز سرطان روده و پولیپ‌‌های روده می‌‌شود 

توصیه می‌‌شود مقادیر توصیه شده کلسیم روزانه از طریق منابع غذایی تأمین شود. مقدار توصیه شده کلسیم روزانه 1000 میلی‌‌گرم در افراد سنین 50-19 سال و 1200 میلی‌‌گرم در افراد بالای 50 سال است.
لبنیات منبع مناسب کلسیم است. کلسیم همچنین در سبزیجات برگ‌‌دار وجود دارد. افرادی که برای تأمین کلسیم از لبنیات استفاده می‌‌کنند باید برای کاهش مصرف چربی‌‌های اشباع شده از لبنیات کم چرب یا بدون چربی استفاده کنند.

لطفا گروه ما را دنبال کنید

مطالب تکمیلی در :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می

snrq_3.jpg

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد .

نوشیدن آب و سایر مایعات احتمال بروز سرطان مثانه را کم‌تر می‌‌کند. زیرا آب ترکیبات سرطان‌‌زای موجود در مثانه را رقیق می‌‌کند و مدت زمان تماس آنها را با پوشش مثانه کاهش می‌‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می

snrq_3.jpg

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد .

نوشیدن آب و سایر مایعات احتمال بروز سرطان مثانه را کم‌تر می‌‌کند. زیرا آب ترکیبات سرطان‌‌زای موجود در مثانه را رقیق می‌‌کند و مدت زمان تماس آنها را با پوشش مثانه کاهش می‌‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می

snrq_3.jpg

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد .

نوشیدن آب و سایر مایعات احتمال بروز سرطان مثانه را کم‌تر می‌‌کند. زیرا آب ترکیبات سرطان‌‌زای موجود در مثانه را رقیق می‌‌کند و مدت زمان تماس آنها را با پوشش مثانه کاهش می‌‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می

snrq_3.jpg

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد .

نوشیدن آب و سایر مایعات احتمال بروز سرطان مثانه را کم‌تر می‌‌کند. زیرا آب ترکیبات سرطان‌‌زای موجود در مثانه را رقیق می‌‌کند و مدت زمان تماس آنها را با پوشش مثانه کاهش می‌‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می

snrq_3.jpg

نوشیدن آب و مایعات خطر ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد .

نوشیدن آب و سایر مایعات احتمال بروز سرطان مثانه را کم‌تر می‌‌کند. زیرا آب ترکیبات سرطان‌‌زای موجود در مثانه را رقیق می‌‌کند و مدت زمان تماس آنها را با پوشش مثانه کاهش می‌‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

فعالیت بدنی منظم به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک

do03_5.jpg


فعالیت بدنی منظم به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک می کند .

افرادی که فعالیت بدنی متوسط تا شدید دارند، احتمال کم‌تری برای ابتلا به سرطان پستان و روده نسبت به سایر افراد دارند. این کاهش خطر ، ارتباطی با کاهش وزن فرد ندارد. با این‌حال چاقی و اضافه وزن با ابتلا به انواع سرطان ها مرتبط است و فعالیت بدنی عامل اصلی دستیابی به وزن مناسب است. به‌علاوه ، فعالیت بدنی فواید زیادی در جلوگیری از بیماری‌‌های قلبی و دیابت دارد.
مطالب تکمیلی در :
کوتاه شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

فعالیت بدنی منظم به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک

do03_5.jpg


فعالیت بدنی منظم به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک می کند .

افرادی که فعالیت بدنی متوسط تا شدید دارند، احتمال کم‌تری برای ابتلا به سرطان پستان و روده نسبت به سایر افراد دارند. این کاهش خطر ، ارتباطی با کاهش وزن فرد ندارد. با این‌حال چاقی و اضافه وزن با ابتلا به انواع سرطان ها مرتبط است و فعالیت بدنی عامل اصلی دستیابی به وزن مناسب است. به‌علاوه ، فعالیت بدنی فواید زیادی در جلوگیری از بیماری‌‌های قلبی و دیابت دارد.
مطالب تکمیلی در :
کوتاه شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید