موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

سرطان را جدی بگیریم !!!! آیا میدانید سرطان در ایران سومین

 لینک

سرطان را جدی بگیریم !!!!

آیا میدانید سرطان در ایران سومین عامل مرگ و میر است
سرطان تا 40 درصد قابل پیشگیری و 40 درصد قابل درمان است.
اما چرا میزان بروز در حال رشد است و نیز درمان تا این حد مشکل ...!!!!
*******به دلیل آگاهی کم ما از این بیماری********
***بیایید خود آگاه شویم و دیگران را نیز آگاه کنیم***
بسیاری از عوامل ایجاد سرطان در دست ماست 
و نیز با دانستن پیش اگهی های سرطان با ازمون های پیش تشخیصی و غربالگری میتوان آن را در مراحل اولیه شناسایی کرد که کار درمان را راحت تر میکند
***بیایید خود آگاه شویم و دیگران را نیز آگاه کنیم***
nullib76_footer-small002.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

همه با هم در برابر سرطاناین موسسه عام المنفعه بوده و

 لینک
همه با هم در برابر سرطاناین موسسه عام المنفعه بوده و

همه با هم در برابر سرطاناین موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستانی جهت آموزش عموم مردم و درمان بیماران سرطانی می باشد.قابل ذکر است که در صورت ساخت بزرگترین و مجهزترین و به روزترین مرکز برای بیماران سرطانی در سطح خاورمیانه می باشد. و در حال حاضر نیز جامع ترین سایت اینترنتی را در این زمینه داراست(ncii.ir) دوره های آموزشی نیز با محوریت پیشگیری از سرطان در سازمان ها و ... برگزار میشود.با کمک شما هموطن عزیز قصر امید بیماران را می سازیم. شماره حساب موسسه ۰۱۲۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک ملی

مشاهده همه ی 1 نظر
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

به نظر شما خطر فشنگ تفنگ بیشتره یا سیگار ؟با توجه

 لینک
به نظر شما خطر فشنگ تفنگ بیشتره یا سیگار ؟با توجه

به نظر شما خطر فشنگ تفنگ بیشتره یا سیگار ؟
با توجه به اینکه اولی با آگاهی و یک دفعه میکشه ! دومی کم کم و بی سر و صدا !!!!

مشاهده همه ی 5 نظر
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

این موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستانی جهت

 لینک
این موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستانی جهت

این موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستانی جهت آموزش عموم مردم و درمان بیماران سرطانی می باشد.قابل ذکر است که در صورت ساخت بزرگترین و مجهزترین و به روزترین مرکز برای بیماران سرطانی در سطح خاورمیانه می باشد. و در حال حاضر نیز جامع ترین سایت اینترنتی را در این زمینه داراست(ncii.ir) دوره های آموزشی نیز با محوریت پیشگیری از سرطان در سازمان ها و ... برگزار میشود.با کمک شما هموطن عزیز قصر امید بیماران را می سازیم. شماره حساب موسسه ۰۱۲۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک ملی

مشاهده همه ی 1 نظر
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان
موسسه تحقیقات آموزش و درمان سرطان

این موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستانی جهت

 لینک

این موسسه عام المنفعه بوده و در حال ساخت بیمارستانی جهت آموزش عموم مردم و درمان بیماران سرطانی می باشد.قابل ذکر است که در صورت ساخت بزرگترین و مجهزترین و به روزترین مرکز برای بیماران سرطانی در سطح خاورمیانه می باشد. و در حال حاضر نیز جامع ترین سایت اینترنتی را در این زمینه داراست(ncii.ir) دوره های آموزشی نیز با محوریت پیشگیری از سرطان در سازمان ها و ... برگزار میشود.با کمک شما هموطن عزیز قصر امید بیماران را می سازیم. شماره حساب موسسه ۰۱۲۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰ بانک ملی

مشاهده همه ی 2 نظر