اینجاهمه چی درهمه
بروز رسانی 
پسری از روستا011
عصبانیعصبانی
پسری از روستا011

اتا مردي بیه بز داشته كلاه قرمز داشته شه قایده راغون

اتا مردي بیه بز داشته

كلاه قرمز داشته

شه قایده راغون داشته

همه شو ميهمون داشته

هر جا شیئه دوغ خرده

باکله ره با پوست خرده

پیر زنای قرقری

وک دینگو لاقلی

وگ هاکرده بِمپری

وک بيه برمه گلی

وک بورده شاه پلی

شاه دیه نماز کرده

چک چکه دراز کرده

شه ریشِ مرقاض کرده

شاه بوته جان خاخر

برمه نكن ثوابه

وچونه دل كبابه

وچون بوردنه گدایی

نيتنه پول شاهی

بیتنه قندو چایی

مِرِه بَزِنی شونگ کِمِّه

گلدسته افشون کِمِّه

گلدسته ی نازِ گِرِه

گوشواره ی سازِ گِره

ها سگ سگ و ها كيش كيش

گ*ز به علی خان ريش

علی خان دوش فیهِ

لِک لِک كرده شه شیه

همه گتنه وه كيه؟

ماجان گته مه شيه

مه پلا و خرشیه

مشاهده همه ی 2 نظر
پسری از روستا011
عصبانیعصبانی
پسری از روستا011

ترم سوم دانشگاه یه استاد داشتیم سر درس یه بار گفت

ترم سوم دانشگاه یه استاد داشتیم سر درس یه بار گفت : این دستگاه گاو میگیره سوسیس میده بیرون...یکی از رفیقام که میخواست مزه بریزه گفت: استاد دستگاهی هست سوسیس بگیره گاو بده بیرون؟
 

استادمونم گفت : بله مامانت😊

دیگه کسی رفیقمونو ندید تو اون دانشگاه😂😂😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسری از روستا011
عصبانیعصبانی
پسری از روستا011

خوشبختی همین در کنار هم بودنهاست همین دوست داشتن هاست "

خوشبختی
همین در کنار هم بودنهاست

همین دوست داشتن هاست
" خوشبختی "

همین لحظه های ماست
همین ثانیه هایی ست که

در شتاب زندگی گمشان کردیم♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسری از روستا011
عصبانیعصبانی
پسری از روستا011

دختره پُست گذاشته نوشته: دزد نیستم ولی خوب س'اک میزنم.👌 ما

دختره پُست گذاشته نوشته:دزد نیستم ولی خوب س'اک میزنم...👌

ما که منظورشو نفهمیدیم ولی آورین که دزدی نمیکنی 👏

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پسری از روستا011
عصبانیعصبانی
پسری از روستا011

ما ایرانیا فقط وقتی بخوایم برینیم به طرف مقابل میگیم: حق

ما ایرانیا فقط وقتی بخوایم برینیم به طرف مقابل میگیم: حق با توئه، وگرنه همه میدونیم که همیشه حق با ماست و طرف مقابل داره گه می خوره 🙄🙄😐

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید