لحظه  بروز رسانی 
azam
azam

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ !

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ !

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ !


ﺑﻪ ﺗﮑّﺪﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻢ !


ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ،ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ..

دلــدادگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤NIK❤
مهربونمهربون
❤NIK❤

من با کل دنیا ساز مخالف میزنم ولی

من با کل دنیا ساز مخالف میزنم ولی

من با کل دنیا ساز مخالف میزنم

ولی تو هرچی بگی ،،،،،،،،،،،چشم

دلــدادگی
مشاهده همه ی 7 نظر
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥
بی‌حالبی‌حال
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆ 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆ * ★  * ♥ ★

دلــدادگی
مشاهده همه ی 8 نظر
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥
بی‌حالبی‌حال
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆ 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆ * ★  * ♥ ★

دلــدادگی
مشاهده همه ی 4 نظر
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥
بی‌حالبی‌حال
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆ 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆ * ★  * ♥ ★

دلــدادگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥
بی‌حالبی‌حال
♥دلـ.NEDAـدادگی ♥

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆  ♡   ★ * ★  *  ☆ ★ * ★  *  ☆ ★ 

  ★      ☆ 
 ♡   ★ * ★  *  ☆
★ * ★  *  ☆ ★ 

♥  *  ★   ★ ★ *
♡  ☆      ★ 
 ♥   ☆ * ★  * ♥ ★

دلــدادگی
مشاهده همه ی 6 نظر