لحظه  بروز رسانی 
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

خــــــــــدایا.؟میشود امشـــــــب.؟!همین امشــــــــب.کمـــــــــــی بـــــــــــــــ

خــــــــــدایا...؟
میشود امشـــــــب...؟!
همین امشــــــــب.
کمـــــــــــی بــــــــــــــــــــاران" ببارد...؟!
میخواهم ...خیســـــــه باران شوم..
دانه دانه قطــــــــره های پاکش را در آغـــــــــوش بگیرم.
برایش "شعــــــــــر" بگویم..
و کمی..
"اشـــــــــــــک" بریزم...؟!
خدایـــــــــــــــــــا...؟!
من قول میدهم سرما هم نخورم..
تو فقط به باران بگو
لطفـــــــــــــا کمی ببارد
این جـــــــــــــــــا
یک نفــــــــــــر هست که
دلـــــــــــش به اندازه ی تمام روزهای بارانی گرفته

مشاهده همه ی 6 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

سه تارم  راست میگویدڪمی ناڪوڪ و بد حالممخالف میزنم  زیرامخالف

. سه تارم  راست میگوید
ڪمی ناڪوڪ و بد حالم
مخالف میزنم  زیرا
مخالف گشته اقبالم
دلم می خواهد امشب را در آوایش رها باشم
ولی افسوس دلتنگم 
ولی افسوس بی بالم
اسیر اشک نافرمان
اسیر بغض چشمانم
گلو را می فشارد دل 
پر از قیلم پر از قالم
نه آهی و نه سودایی
نه شوری و نه غوغایی
دل آرایی ندارم تا ڪه پرسد حال و احوالم
به دامان تو افتادم ولی دامن ڪشی ڪردی
خدایا عاشقی ڪن تا بفهمی از چه مینالم.

مشاهده همه ی 2 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

بعضی وقتها باید رو به روی خودت سر به زیر بایستی

بعضی وقتها باید رو به روی خودت سر به زیر بایستی !!

آنقدر سر به زیر ، که "خودت" بفهمد تمام ماجرا را ...!

گاهی وقتها باید از "خودت" 
عذر خواهی کنی ...

به خاطر تمام شبهایی که میشد با خیال راحت سر به بالش بگذاری،
 اما نشد ...

بخاطر لبخندهایی که میتوانستی بزنی ، اما نزدی ...

بخاطر آوازهایی که میشد بخوانی، اما نخواندی ...

بخاطر زمزمه هایی که میشد 
زیر لب داشته باشی،
 اما لب گَزیدی...

بخاطر قدمهایی که میتوانستی در خیابانی باران زده برداری،
 اما نزدی ...

بخاطر لباسهایی که میشد بپوشی،
 اما تن نکردی ...

بخاطر لی لی هایی که میتوانستی در خیابانی شلوغ تا انتهای مسیر را بروی ، اما نرفتی ...

بخاطر عطرهایی که نزدی ...
بخاطر موهایی که از بی شانگی سفید شدند ...

بخاطر چشمهای خون زده ات ...
بخاطر خودت ...
خودت...

خوووووودت ...

گاهی وقتها معذرت خواهی از خودت سخت است !


مشاهده همه ی 1 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﺴﺘـــــــــــــ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ .ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ .ﻣﺪﺭﮎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯿﺴﺘـــــــــــــ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﮕﯿﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ...
ﺩﻟﯿﻞ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ..
ﻣﺪﺭﮎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻧﻢ ....
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩﻧﻢ،ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻠﺦ ﺷﺪﻧﻢ ....
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ !!!
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ... ﻧﻪ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ... ﻧﻪ ﺗﻠﺦ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺗﯿﺴﺘــــــــــــ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﺎﻥ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ...
ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...
ﺻﺒﺮﻡ ... ﺗﺤﻤﻠﻢ ... ﺍﻣﯿﺪﻫﺎﯾﻢ ... ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﻡ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ در ﮐﺪﺍﻡ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺳﺮﮔﺬﺷــــــــــــــــــﺘﻢ  ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺸﺎﻥ ...!!!!!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

دِلَم هَوایِ خودَم را کَرده اَستایــن روزهـــٰا .بیشــتَر اَز هَــر زَمانی

دِلَم هَوایِ خودَم را کَرده اَست
ایــن روزهـــٰا ...
بیشــتَر اَز هَــر زَمانی ...
دوسـت دارَم خــودَم باشَــم 
دیگــر نَـه حِــرصِ بِدَســت آوَردَن دارَم
وَ نَـه هَـــراسِ اَز دَســت دادَن ...
هَر کَس مَـرا میخواهَد ...
            بِـخـٰاطِرِ خــودَم بِخواهَــد ...

دِلَم هَـــوایِ خـــودَم را کَـرده اَسـت

مشاهده همه ی 3 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

روزی، دور یا نزدیـک#پــدر یا #مـــادر می شویم بی شکدختر بشود

روزی، دور یا نزدیـک
#پــدر یا #مـــادر می شویم بی شک
دختر بشود یا پسر نمی دانم ... فرقی هم نمی کند !
اما من برایش یک نامه می نویسم
اینگونه :
سلام عزیـز تر از جانم ...
امروز که این نامه را برایت می نویسم.. هنوز نیامده ای به دنیایِ
ما آدم ها ... هنوز آلوده ی رنگ به رنگیِ آدمها نشده ای
من کاری به کارِ آدمها ندارم
اما تــو ... یادت باشد مسئـــولی ...
در برابرِ تک به تکِ
لبخند و اشکی که بر صورتِ کسی می نشانی ...
یـــادت باشد
دل ها پاکند هرچقدر هم که کسی بخواهد پنهان کند و بگوید سنگ دل است ،بدان پشتِ آن همه تظاهر دلی گرم می تپد ...
یــــادت باشد
دست ها سردی ِ روزگار به حدِ کافی تنهایشان کرده تو دیگر رهایشان نکن 


مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 1 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

ای مــــــرد غیــــرت مــــردانـــه ات کـــجاســــت زمـــانــــی کــــه معــــشــــــوقـــ

ای مــــــرد

غیــــرت مــــردانـــه ات کـــجاســــت

زمـــانــــی کــــه معــــشــــــوقــــه 

ات از فـــــرط

تنــــهایی رنــــج مــیکــــشید

جــــای اینــــکه درکــــش کــــنی 

ترکـــــش کــــــردی.....؟

مشاهده همه ی 13 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

سکــــــــوت زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن . . .خواستن

سکــــــــوت 
زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن . . .خواستن و نخواستن . . . بودن و نبودن میشه گفت گفتنی ترین واژه برای نا گفتنی ترین لحظه ها ... و آسون ترین کلمه برای سخت ترین این جمله هاست 
سکــــــوت ساده ترین پاسخ برای دلتنگی های همیشگی است.

مشاهده همه ی 1 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

دوباره گم می‌کنم خودم را. در انبوهِ آدم‌هایی‌ که نمی دانم

دوباره گم می‌کنم خودم را...

در انبوهِ آدم‌هایی‌ که نمی دانم خوشبخت هستند یا بدبخت
آدم‌هایی‌ که نمی‌دانند خوشبختم یا بد بخت

در اولین کافه
سفارش فنجانی قهوه و یک برش کیک می‌‌دهم
و فرض می‌کنم 
جهان بطور معجزه آسائی پر از شادمانی است

فرض می‌کنم
همین الان یک نفر کنارم می‌‌نشیند تا تنها نباشم

فرض می‌کنم
سرِ پیچِ بعدی
خوشبختی‌ منتظر  است تا من کیک و قهوه‌ام را تمام کنم

کافه را  ترک می‌کنم

در میهمانی امشب
باید در آغوشِ جهانی‌ برقصم که بطور هولناکی غم‌انگیز است

باید دنیا را به یک کیک و  قهوه دعوت کنم
در کافه‌ای بنشینیم پر از آدم‌های خوشبخت یا بدبخت

 کافه‌ای که سر پیچ بعدی اش
یک نفر منتظر است تا قهوه ات تمام شود 

مشاهده همه ی 1 نظر
neda_A
بی‌حالبی‌حال
neda_A

همیشه که صبر کردن ، بخشیدنماندن و تحمل کردنبه این معنا

همیشه که صبر کردن ، بخشیدن
ماندن و تحمل کردن
به این معنا نیست که همه چیز درست می شود !
لازمه گاهی وقتا
دست از این تظاهر کردن برداری .
باید دست بکشی از بخشیدن کسی که
هیچوقت بخشیدنت را نفهمید ...
تا این بار ،
در آرزوی بخشش تو باشد ...
وقتی که میمانی و می بخشی ،
فکر می کنند رفتن را بلد نیستی !
باید به آدم ها
از دست دادن را متذکر شد ...
آدم ها همیشه نمی مانند
یکجا در را باز می کنند
و برای همیشه می روند ..

مشاهده همه ی 1 نظر