لحظه  بروز رسانی 
negahh
negahh

آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیاندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید