لحظه  بروز رسانی 
ndgin
ndgin

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ndgin
ndgin

.

رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
ndgin
ndgin

هر قفلی که می‌خواهد به درگاه خانه‌ات باشد

هر قفلی که می‌خواهد
به درگاه خانه‌ات باشد

عشق پیچکی است
که دیوار نمی‌شناسد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ndgin
ndgin

این چه عشقی است که در دل دارم من از

این چه عشقی است که در دل دارم
من از این عشق چه حاصل دارم

می‌گریزی ز من و در طلبت
باز هم کوشش باطل دارم

فروغ فرخزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ndgin
ndgin

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت بختیار اوست

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت
بختیار اوست برما که تو را یار گرفت

من اسیر خود واز عشق جهانی بی‌خود
من درین ظلمت و عالم همه انوار گرفت

سیف فرغانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ndgin
ndgin

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت بختیار اوست

عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت
بختیار اوست برما که تو را یار گرفت

من اسیر خود واز عشق جهانی بی‌خود
من درین ظلمت و عالم همه انوار گرفت

سیف فرغانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ndgin
ndgin

ای ابر چراست روز و شب چشم تو تر وی

ای ابر چراست روز و شب چشم تو تر
وی فاخته زار چند نالی به سحر

ای لاله چرا جامه دریدی در بر
از یار جدایید چو مسعود مگر

مسعود سعد سلمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید