لحظه  بروز رسانی 
hr nemat
مهربونمهربون
hr nemat

برای عشق تمنا كن ولی خار نشو<BR><BR>برای عشق قبول كن ولی

برای عشق تمنا كن ولی خار نشو

برای عشق قبول كن ولی غرورتت را از دست نده

برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو

برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه

برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن

برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر

برای عشق وصال كن ولی فرار نكن

برای عشق زندگی كن ولی عاشقونه زندگی كن

برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش

برای عشق خودت باش ولی خوب باشبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hr nemat
مهربونمهربون
hr nemat

<BR><BR>اگر عاشقت باشه تو دوستش داشته باش<BR><BR>اگر دوستت داشته باشه بهشاگر عاشقت باشه تو دوستش داشته باش

اگر دوستت داشته باشه بهش علاقه نشون بده

اگر بهت علاقه نشون داد فقط لبخند بـــــــــــزن

اینطوری وقتی همیشه یک پله ازش عقب بــــــــاشی

اگر یه وقت خسته شد و یک پله جا موند تازه میشین مثل هم

 برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hr nemat
مهربونمهربون
hr nemat

از زمانیکه عاشق شدم تازه معنی بعضی از کلماتی مانند مجنون.فرهاد.دلتنگی.بیخوابی

از زمانیکه عاشق شدم تازه معنی بعضی از کلماتی مانند مجنون.فرهاد.دلتنگی.بیخوابی. دردسینه.انتظار.و....فهمیدم. تازه متوجه شدم خدا وقتی انسان دوستداره و نگران بندگانش یعنی چی و تازه....خدا ازدست بندگانش چی میکشه.باهمه اینها وقتی مشگل دارند دریغ نمکنه اه چه سخته وقتی کسی را دوست داری اون بهت توجهی نداره.خدایا شرمنده ام.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید