لحظه  بروز رسانی 
نغمه
خوشتیپخوشتیپ
نغمه

یه وقتایی دلت از خانوادت می گیره.میری پیش دوستت درد و

یه وقتایی دلت از خانوادت می گیره.میری پیش دوستت درد و

یه وقتایی دلت از خانوادت می گیره...

میری پیش دوستت درد و دل می کنی

یه وقتایی دلت از دوستت میگیره....

میری پیش عشقت درد و دل می کنی،

یه وقتایی دلت از عشقت میگیره....

میری پیش خدا درد و دل می کنی،

ولی...

ولی....

ولی یه وقتایی هست که دلت از خدا می گیره، اون موقع هست که تازه حس می کنی هیچکس رو نداری و نمیدونی گله خدا رو پیش کی ببری...

مشاهده همه ی 8 نظر
نغمه
خوشتیپخوشتیپ
نغمه

دوست من شنیدن صدای دردم را از تو نمی خواهم. برای

دوست من شنیدن صدای دردم را از تو نمی خواهم. برای

دوست من شنیدن صدای دردم را از تو نمی خواهم...

برای بهبود زخم هایم از تو پمادی طلب نمی کنم...

از تو دعای خیر و طول عمر هم نمی خواهم...

فقط می خوام ای دوست نمکدان زخم های کهنه ام نباشی ...

مشاهده همه ی 5 نظر
نغمه
خوشتیپخوشتیپ
نغمه

زنگ باران به صدا می آید.آدم اینجا تنهاستو در این تنهایی،سایه

زنگ باران به صدا می آید.آدم اینجا تنهاستو در این تنهایی،سایه

زنگ باران به صدا می آید.

آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی،سایه ی نارونی تا ابدیت جاریست.

به سراغ من اگر می آیید،

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من

مشاهده همه ی 23 نظر
مریم
مهربونمهربون
مریم

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن … ﺧﯿﻠﯽ

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن …
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن !!

خـآطـره
مشاهده همه ی 1 نظر
مریم
مهربونمهربون
مریم

old;">آخرین سنگر سکوته old;">حق ما گرفتنی نیست old;">آسمونشم بگیرید old;">این

old;">آخرین سنگر سکوته

old;">حق ما گرفتنی نیست

old;">آسمونشم بگیرید

old;">این پرنده مردنی نیست

old;">آخرین سنگر سکوته

old;">خیلی حرفا گفتنی نیست

old;">ای برادرای خونی

old;">این برادری تنی نیست

old;">موج دستای من و تو

old;">دست دریارو گرفته

old;">عکس تو با سرمهء خون

old;">چشم دنیارو گرفته

old;">ماکه از آوار و ترکش

old;">همرو بجون خریدیم

old;">تو بگو همسنگر من

old;">ما تقاص چی رو میدیم

old;">آخرین سنگر سکوته

old;">حق ما گرفتنی نیست

old;">آسمونشم بگیرید

old;">این پرنده مردنی نیست

old;">آخرین سنگر سکوته

old;">خیلی حرفا گفتنی نیست

old;">ای برادرای خونی

old;">این برادری تنی نیست

مشاهده همه ی 1 نظر
مریم
مهربونمهربون
مریم

حیف نون یه دوقولو می بینه، می زنه زیر خنده. می

حیف نون یه دوقولو می بینه، می زنه زیر خنده. می گن چرا می خندی؟ می گه تابلوئه فوتوشاپه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید