بروز رسانی 
مجتبی
مجتبی

وقتی با تو هستم عاشقی کم است دیوانه ات می‌شوم

وقتی با تو هستم عاشقی کم است
دیوانه ات می‌شوم
آنقدر دیوانه و مسحور که چشم هایم فقط تو را می بیند

******

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید