بروز رسانی 
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

لطیف باش . اجازه نده این دنیا دلت

لطیف باش . اجازه نده این دنیا دلت

لطیف باش ...

اجازه نده این دنیا دلت را خشن کند

نگذار درد در وجودت نفرت ایجاد کند

اجازه نده تلخی ها ،شیرینی وجودت را بدزدند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

به آن هایی که دوست شان دارید بی بهانه بگویید

به آن هایی که دوست شان دارید بی بهانه بگویید

به آن هایی که دوست شان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاق شان کرده اید به دل تان
بگویید گاهی فرصت با هم بودن مان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید،حتی اگر نشنوند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

#دلبرونه#عاشقانه# ╔═অঠই✯💋💜✯ইঠঅ═╗

#دلبرونه#عاشقانه# ╔═অঠই✯💋💜✯ইঠঅ═╗

#عاشقانه#╔═অঠই✯💋💜✯ইঠঅ═╗
.....

❀❀ೋ═══ •
🍂🍂🌈🌈🍂🍂🍁🍁🍁🌾🌾
══❀❀ೋ.....
╚═অঠই✯💋💜✯ইঠঅ═╝

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

Do not promise rain on the burned forest . جنگل

Do not promise rain on the burned forest . جنگل

Do not promise rain on the burned forest ...
جنگل سوخته را وعده باران ندهید...

••

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید