بروز رسانی 
حامد دهقان
حامد دهقان

یکی از استادان رشته فلسفه در یکی از دانشگاها وارد کلاس

یکی از استادان رشته فلسفه در یکی از دانشگاها وارد کلاس میشود وبه دانشجویان میگوید میخواهد از انها امتحان بگیرد  سپس صندلی اش را بلند میکند ومیگذارد روی میزش و میرود پای تخته سیاه وروی تابلو چنین مینویسد:
ثابت کنید که اصلا این صندلی وجود ندارد
دانشجویان مات و منگ و مبهوت هرچه به مغزشان فشار می اورند وهرچه فرضیه ها و فرمول های فلسفی  وریاضی را زیر و رو مکنند باز هم نمی توانند از ای امتحان سر بلند بیرون بیایند . تنها هربرت وایت بادو کلمه پاسخ استاد را میدهد او روی ورقه اش مینویسد؟ <<کدام صندلی>>

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید