لحظه  بروز رسانی 
N.I.K.A
لوسلوس
N.I.K.A

جلوی بیمارستان یارو داشت بوق میزد . گفتم آقا جلوی بیمارستان

جلوی بیمارستان یارو داشت بوق میزد
.
گفتم آقا جلوی بیمارستان بوق نزن
شاید یکی با همین صدای بوق بمیره


گفت:اونی که قراره با این صدا بمیره
 الان نمیره، فردا که مرخص بشه
تا یکی بگوزه میمیره
ینی اینقدر قانع شدم که هر وقت از دمه بیمارستان رد می شم
یه چند تا بوق میزنم که اون مریضایی که به چوس بندن خلاص بشن

مشاهده همه ی 1 نظر
N.I.K.A
لوسلوس
N.I.K.A

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻔﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﯿﻔﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﻪ؟

.
.
.
.
.


ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ و داری می ترکی ؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
N.I.K.A
لوسلوس
N.I.K.A

یه برنامه از تو گوشیم پاک کردم  248 کیلو بایت بود

یه برنامه از تو گوشیم پاک کردم
 248 کیلو بایت بود.

قشنگ شنیدم که موقع پاک شدن
 میگفت

 من جای کی رو تنگ کرده بودم؟

مشاهده همه ی 1 نظر
N.I.K.A
لوسلوس
N.I.K.A

یه بار داییم  منو کشید کنار گفت: ببین این تریاکه

یه بار داییم  منو کشید کنار گفت: ببین این تریاکه
گفتم: خُب؟

 گفت: خواستی بیا با خودم بکش سراغ دوست و رفیق نرو...!

آخر نصیحت بوداا

مشاهده همه ی 2 نظر
N.I.K.A
لوسلوس
N.I.K.A

دو خصوصیت فقط و فقط تو رانندگی بانوان دیده میشه ۱

دو خصوصیت فقط و فقط تو رانندگی بانوان دیده میشه۱ – راه نمیرن !

۲ – راه نمیدن

مشاهده همه ی 3 نظر
N.I.K.A
لوسلوس
N.I.K.A

به نظر شما من چجوریم؟ 1. اینجوریم 2. اونجوریم 3. یجوریم

به نظر شما من چجوریم؟1. اینجوریم

2. اونجوریم

3. یجوریم

راستشو بگینا ناراحت نمیشم...

مشاهده همه ی 7 نظر